Tværfaglige uddannelser – Udfordringer og potentialer

Sidst opdateret: 30.06.2013

Når vi kvalitetssikrer universiteternes uddannelser, handler knap hver sjette akkreditering om tværfaglige uddannelser. De tværfaglige uddannelser er bredt efterspurgte, men Akkrediteringsrådets afgørelser viser, at de oftere end enkeltfaglige uddannelser har problemer med deres kvalitet, kvalitetssikring og relevans.

Derfor får nye tværfaglige uddannelser oftere end andre uddannelser afslag på oprettelse, ligesom eksisterende tværfaglige uddannelser oftere end andre får en betinget akkreditering.

Fokus på problemer og redskaber
Med rapporten ”Tværfaglige uddannelser – Udfordringer og potentialer” sætter vi fokus på tværfaglige uddannelser på universitetsområdet.

Hvad er tværfaglig uddannelse? Er tværfaglighed altid godt? Og kan én uddannelse både rumme flere fagligheder og tilstrækkelig faglig dybde? Det er nogle af de spørgsmål, der rejses i rapporten.

Undersøgelsen viser blandt andet, at en af styrkerne ved tværfaglige uddannelser er, at de studerende bliver gode til at bruge viden og færdigheder i nye faglige sammenhænge og tværfaglige samarbejder.

Brug for stærkt samspil
Men koblingen mellem de involverede fagligheder må ikke overlades til de studerende alene. Universiteterne må etablere aktivt samarbejde mellem de forskellige forskningsmiljøer, der indgår i uddannelsen.

Det er nødvendigt for, at de studerende sikres et sammenhængende, tværfagligt uddannelsesforløb. Derfor må tilrettelæggelsen af uddannelsen skabe stærke bånd mellem de involverede forskningsmiljøer og fagligheder, så de ikke blot kører parallelt, men så alle i stedet får udbytte af, at faglighederne knyttes sammen.

Det er blandt hovedkonklusionerne i publikationen.

Undersøgelsen bygger på akkrediteringsrapporter og på interviews med studerende, undervisere og studieledere og ledelsesrepræsentanter på en række universiteter.


Forfatter: ACE Denmark

Kontakt

Daniel Sebastian Larsen