– Aarhus Maskinmesterskole, genakkreditering


Afgørelse

Akkrediteringsrådet afgjorde institutionsakkrediteringen af Aarhus Maskinmesterskole på et rådsmøde 7. december 2017. Her fik AAMS en positiv institutionsakkreditering. Læs akkrediteringsrapporten og afgørelsesbrevet på Akkrediteringsrådets hjemmeside.


Rapport

Afgørelsen om institutionsakkreditering af Aarhus Maskinmesterskole træffes den 7. december. Læs akkrediteringsrapporten, som Akkrediteringsrådet træffer deres afgørelse på baggrund af her.


Besøg

Besøg ved AAMS - Maj 2017
Som et led i genakkrediteringsprocessen var akkrediteringspanelet på besøg ved Aarhus Maskinmesterskole sammen med Danmarks Akkrediteringsinstitution den 23. og 24. maj. Udgangspunktet for besøget var tre audit trails, der var udvalgt på forhånd til at belyse, hvordan kvalitetssikringsarbejdet ved AAMS fungerer i praksis. De tre audit trails var følgende:

  • Audit trail 1: Kvalitetssikring af videngrundlag
  • Audit trail 2: Kvalitetssikring af uddannelsens relevans på baggrund af input fra eksterne interessenter
  • Audit trail 3: Kvalitetssikring af undervisningens pædagogiske kvalitet

Under besøget interviewede panelet ledelse, studieledere og undervisere med afsæt i alle tre audit trails, mens der i panelets interviews med studerende primært blev dykket ned i kvalitetssikringen af videngrundlaget og af undervisningens pædagogiske kvalitet. Derudover gennemførte panelet interviews med fagkonsulenter, bestyrelsesformanden for AAMS og eksterne interessenter, hvor fokus var på kvalitetssikring af videngrundlaget og af uddannelsens relevans.

Se det samlede program for besøget her


Projektleder

Birgitte Thomsen

Chefkonsulent

Team

Hanne Maria Elsnab

Specialkonsulent

  • Mobil:  

Datoer

Selvevaluering:

Besøg: 22. – 24. maj 2017

Høring: Uge 39 – 41

Afgørelse: 7. december 2017

Intro

Genakkreditering af Aarhus Maskinmesterskole

I december 2015 modtog Aarhus Maskinmesterskole (AAMS) en betinget positiv institutionakkreditering. Genakkrediteringen afgør, om AAMS i tilfredsstillende grad har imødekommet de udfordringer, der blev identificeret i forbindelse med den første institutionsakkrediteringsproces. På Akkrediteringsrådets hjemmeside kan du læse akkrediteringsrapporten og afgørelsesbrevet fra den første institutionakkreditering af AAMS.

Panel ved genakkrediteringen af AAMS:

  • Sven-Erik Hansén (panelformand), ph.d., professor emeritus ved Åbo Akademi og docent ved Helsinki universitet. Tidligere vicerektor ved Åbo Akademi, rektor for Vasa Campus på Åbo Akademi og professor II ved Universitetet i Oslo. Sven-Erik Hansén er formand for et videnskabeligt råd til evaluering af læreruddannelsen ved Stockholms universitet. Han har deltaget i og været formand for evalueringer, akkrediteringer og udviklingsopgaver i nordiske og internationale sammenhænge, bl.a. i Norge og Sverige. I 2013 deltog Sven-Erik Hansén bl.a. i akkrediteringen af Krigsskolen, Forsvarets ingeniørhøgskole og Luftkrigsskolen i Norge samt i en evaluering af Institutionen för utbildningsvetenskap på Lunds universitet.
  • Mogens Winther, uddannet maskinmester, Kvalitetschef I LINCO FOOD SYSTEMS A/S. Tidligere Head of Department, Quality & Environment, i Grundfos og Quality Manager hos Vestas Control Systems og vedligeholdelsesofficer i Søværnet. Mogens Winther har igennem sine ansættelser opnået erfaring med kvalitetsledelse og kvalitetsarbejde uden for uddannelsessektoren og viden om relevante arbejdsmarkedsforhold.
  • Lisbeth Haastrup, ph.d., lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet. Lisbeth Haastrup forsker i mødet mellem teori og praksis på professionsbacheloruddannelserne. Igennem sin forskning har hun opnået viden om at arbejde med uddannelsers niveau, indhold og pædagogisk kvalitet samt øvrige forhold inden for den uddannelsessektor, som den uddannelsesinstitution, der skal vurderes, indgår i.
  • Michael Johansson, uddannet elektronikmekaniker og ingeniør. Tidligere prorektor for UCN (2008-2012) og direktør for Tech College i Aalborg siden 2012. Michael Johansson er medlem af bestyrelsen for Young Enterprise, Aalborg Kommunes Uddannelsesråd og erhvervsuddannelsesrådet. Han er censor på diplomuddannelserne i strategisk ledelse, organisationsudvikling og HR.
  • Johan Søgaard Hoff, studerende på maskinmesteruddannelsen på SIMAC. Johan Søgaard Hoff har erfaring med kvalitetsarbejde fra SIMACs bestyrelse, deltagelse i studierådet og kvalitetsudviklingsudvalget på SIMAC samt job i studievejledningen på SIMAC. Han er desuden formand for det Maritime Studieråds Udvalg (MSU).