pretty young college student writing on the chalkboard/blackboard during a math class (color toned image; shallow DOF)

De studerendes rolle i akkrediteringer

De studerende er omdrejningspunkt for de fleste aktiviteter på de videregående uddannelser. Derfor har de også en vigtig rolle i enhver akkrediteringsproces.

De studerende indgår i arbejdet med akkreditering på en række forskellige måder:

  • I Akkrediteringsrådet. De studerende har to repræsentanter blandt de ni medlemmer af Akkrediteringsrådet, som træffer alle afgørelser om akkreditering.
  • I akkrediteringspaneler. Når en uddannelse eller en uddannelsesinstitution skal akkrediteres, nedsætter vi et panel af eksperter til at gennemføre akkrediteringsprocessen. Her er der altid en studerende med i panelet.
  • På besøg på uddannelsesinstitutionen. Når der gennemføres en akkreditering af en eksisterende uddannelse eller en hel uddannelsesinstitution, tager akkrediteringspanelet altid på besøg på institutionen for at interviewe ledelse, undervisere, kvalitetsmedarbejdere, arbejdsmarkedets aftagere af dimittender og en række andre relevante interessenter. Panelet interviewer også altid de studerende på uddannelsesinstitutionen om deres oplevelser med kvalitetsarbejdet.

Sådan er det at deltage i en akkreditering som studerende
I tre korte film præsenterer tre studerende tre forskellige måder at indgå i akkrediteringsarbejdet på. Se dem, og bliv klogere på, hvordan livet som studerende kan rime på akkreditering.

Hør Medines erfaringer med at deltage i en uddannelsesakkreditering.

Jannik fortæller om, hvordan han som studerende blev interviewet af et akkrediteringspanel.

Camilla var med i det panel, der blev nedsat til at gennemføre en institutionsakkreditering.

Læs mere om de studerendes rolle

De Studerendes Akkrediteringsråd – STAR

Ambitioner for studenterinvolvering i akkreditering

Notat om de studerendes rolle i institutionsakkreditering

 

Vil du vide mere om de studerendes rolle i akkreditering eller De Studerendes Akkrediteringsråd, så kontakt:

Anna Thomine Bräuner Kristensen

Anna Thomine Bräuner Kristensen

Akkrediteringskonsulent

Maria Thorup Jacobsen

Maria Thorup Jacobsen

Akkrediteringskonsulent