Learning analytics netværk

I 2017 tog Danmarks Akkrediteringsinstitution initiativ til at etablere et dansk netværk for alle med interesse i learning analytics.
Sidst opdateret: 05.09.2018

I Danmarks Akkrediteringsinstitution er vi altid nysgerrige på viden og redskaber, som uddannelsesinstitutionerne bruger i arbejdet for at sikre deres studerende den bedst mulige uddannelse. Learning analytics kan være det nyeste skud på den stamme, og derfor har Danmarks Akkrediteringsinstitution taget initiativ til Learning Analytics Netværket.

Studerende lærer og interagerer mere end nogensinde via forskellige digitale platforme. Med learning analytics sker der en måling, indsamling, analyse og afrapportering af data om studerendes læring og den kontekst, de lærer i – alt sammen med henblik på at optimere de studerendes læring og styrke deres uddannnelser.
Learning analytics kan for eksempel give viden om spørgsmål som:

  • Hvordan læser de studerende i de tekster, der bruges i undervisningen? Er de for eksempel meget længere tid om kapitel tre, og skøjter de hen over de sidste fire kapitler?
  • Hvilken forskel er der i læringen for en studerende, der falder fra, og en studerende, der dimitterer?
  • Hvor er de studerende, når de er på institutionen? Er de for eksempel mest på biblioteket eller i cafeen, og hvilke platforme bevæger de sig på, mens de er på institutionen?

Vært for learning analytics netværk
Danmarks Akkrediteringsinstitution har besluttet at skabe et rum for de institutioner og andre interesserede i Danmark, der vil vide mere om og drøfte muligheder og udfordringer ved learning analytics i det danske uddannelseslandskab. Derfor har vi oprettet et learning analytics netværk med et tredelt formål:

  • Viden: at indsamle og dele egen, national og international viden om og erfaringer med learning analytics
  • Kendskab: at give mulighed for samarbejde om learning analytics på tværs af institutioner
  • Visioner: at bidrage til den offentlige debat om learning analytics og komme med det første bud på en vision for arbejdet med learning analytics i Danmark

Alle, der arbejder med eller er interesseret i learning analytics, er velkomne i netværket. Vi kommunikerer på platformen Yammer og mødes også jævnligt til netværksmøder.

 

lan

Opstartsmøde for learning analytics netværket i maj 2017.

Læs mere:

Kontakt

Nicki Wassmann Brøchner