Forside

Skal du akkrediteres?

Læs om forløb, frister og se vejledninger for akkreditering af både institutioner og enkelte uddannelser og ansøg online.

Følg igangværende

Følg alle igangværende institutionsakkrediteringer. Hele processen fra ansøgning til afgørelse.

Se afgørelser

Søg i alle Akkrediteringsrådets afgørelser og lav din egen statistik fordelt på dine søgekriterier.

Ny publikation afdækker evalueringstræthed på de videregående uddannelser og peger på løsningsspor

Studerende på landets videregående uddannelser bliver mødt af stadig flere evalueringer. Denne oplevelse af et stigende evalueringstryk sætter studerende, undervisere, ansatte og ledelse fra flere institutioner ord på i en ny publikation fra Danmarks Akkrediteringsinstitution. Men hvor kommer dette evalueringstryk fra, hvilken rolle spiller det i forhold til en udbredt tendens til lave svarprocenter ved evalueringerne, og står udbyttet overhovedet mål med indsatsen? Det er nogle af de centrale spørgsmål, som publikationen tager op.

STAR-møde i praktikkens tegn

Hvordan kvalitetssikrer vi praktikken? Sådan lød overskriften for hovedtemaet ved efterårets møde i STAR – De Studerendes Akkrediteringsråd. Mødet, der også bød på koblinger til Akkrediteringsinstitutionens vidensaktiviteter, fandt sted midt i oktober, hvor repræsentanter fra ti forskellige landsdækkende studenterorganisationer var samlet på Copenhagen Business School.

Nordisk erfaringsudveksling om fleksibilitet og effekt af ekstern kvalitetssikring

Impact og fit for purpose. Det var de to overordnede temaer, der dannede rammen, da Danmarks Akkrediteringsinstitution i september bød sine nordiske kolleager velkommen på Østre Skole. Anledningen var den årlige NOQA konference, der samler repræsentanter fra nationale kvalitetssikringsorganisationer i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island

Danmarks Akkrediteringsinstitution fylder rundt

Den 1. juli 2023 markerer tiåret for Danmarks Akkrediteringsinstitution, da en ny akkrediteringslov trådte i kraft. Hvad er der så sket siden? Ikke så lidt endda. Med en internationalt anerkendt metode som solidt fundament og dialoger med sektoren har vi løbende udviklet vores processer, så de skaber mest muligt værdi – og der er konsistens på tværs af akkrediteringer. Vi har dykket ned i vores historie og samlet nogle nedslag.

Ny delevaluering viser styrket udviklingsfokus og mindre dokumentation i anden runde af institutionsakkreditering

Færre siders dokumentation, et lavere tidsforbrug og styrket kvalitetskultur samt udvikling af institutionernes kvalitetsarbejde. Det er nogle konklusionerne fra en ny evalueringsrapport, der er baseret på erfaringerne fra de første ni forløb med institutionsakkreditering i anden runde.

Nyt koncept for fornyelse af niveauvurdering klart

Siden 2020 har mere end 40 private uddannelser m.fl. fået tildelt en niveauvurdering, der er gyldig i fire år. Et nyt koncept fastlægger nu processen for fornyelse af niveauvurderingen for de uddannelser, der ønsker at opretholde deres indplacering i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring.

Danmarks Akkrediteringsinstitution sikrer kvalitet og relevans af videregående uddannelser og uddannelsesinstitutioner.