Forside

Skal du akkrediteres?

Læs om forløb, frister og se vejledninger for akkreditering af både institutioner og enkelte uddannelser og ansøg online.

Følg igangværende

Følg alle igangværende institutionsakkrediteringer. Hele processen fra ansøgning til afgørelse.

Se afgørelser

Søg i alle Akkrediteringsrådets afgørelser og lav din egen statistik fordelt på dine søgekriterier.

Studenterperspektiver på stærke studiemiljøer og evalueringer med mening

Hvordan skaber man et godt studiemiljø, og hvad betyder det i de studerendes optik for kvaliteten af deres uddannelse? Det spørgsmål var centralt på forårets møde i STAR – De Studerendes Akkrediteringsråd. Her var repræsentanter fra 12 landsdækkende studenterorganisationer samlet i Aarhus midt i maj.

Koblinger mellem kvalitetssikring og nye tendenser i Tbilisi

Matcher de fælles europæiske standarder for kvalitetssikring (ESG’erne) de udfordringer og tendenser, som de videregående uddannelsesinstitutioner står over for nu og i fremtiden? Det spørgsmål var i fokus ved forårets medlemsforum i ENQA. Det fandt sted i Tbilisi i april. Her var over 100 repræsentanter fra de europæiske kvalitetssikringsorganisationer samlet.

Decentral uddannelseskvalitet på skemaet på Østre Skole

Pionérånd, lokal efterspørgsel og nytænkning i forhold til at hente viden fra praksis og forskning ind i uddannelserne. Det var nogle af de elementer, der blev fremhævet som centrale i forhold til at skabe bæredygtige decentrale uddannelsesudbud med inkluderende studie- og læringsmiljøer, da 120 uddannelsesaktører fra hele landet var samlet til temamøde i Holbæk den 21. marts.

Programmet er klar til temamøde om uddannelseskvalitet på decentrale uddannelsesudbud

Der vil både blive delt gode eksempler og være mulighed for at drøfte de udfordringer, der kan være forbundet med at have de ofte mindre uddannelsessteder uden for landets største byer, når Akkrediteringsinstitutionen afholder temamøde i Holbæk den 21, marts. På dagen vil Politikens uddannelsesredaktør Jacob Fuglsang styre ordet og føre publikum sikkert igennem et tætpakket program, der byder på to runder med et oplæg efterfulgt af en paneldebat.

En formiddag med nye studentervinkler på uddannelseskvalitet

Skal de studerende på de videregående uddannelser deltage i for mange evalueringer, hvad er evalueringernes formål og hvad skal der til for, at evalueringerne kan føre til bedre uddannelser? Det var nogle af de spørgsmål, der blev stillet skarpt på en diset tirsdag formiddag på Østre Skole i Holbæk. Her havde Danmarks Akkrediteringsinstitution inviteret repræsentanter fra fire af landets tværgående studenterorganisationer til dialog.

Kom med til temamøde om uddannelseskvalitet på decentrale udbud i marts

Hvad skal der til for at opbygge bæredygtige decentrale videregående uddannelsesudbud med studiemiljøer, der kan tiltrække nok studerende og understøtte deres læring og trivsel? Det er afsættet for et temamøde, som Danmarks Akkrediteringsinstitution er vært for på Østre Skole i Holbæk den 21. marts 2023.

Danmarks Akkrediteringsinstitution sikrer kvalitet og relevans af videregående uddannelser og uddannelsesinstitutioner.