Forside

Skal du akkrediteres?

Læs om forløb, frister og se vejledninger for akkreditering af både institutioner og enkelte uddannelser og ansøg online.

Følg igangværende

Følg alle igangværende institutionsakkrediteringer. Hele processen fra ansøgning til afgørelse.

Se afgørelser

Søg i alle Akkrediteringsrådets afgørelser og lav din egen statistik fordelt på dine søgekriterier.

Ajourføring af fælles europæiske kvalitetssikringsstandarder på vej

Øget tillid til de videregående uddannelsesinstitutioner og understøttelse af de studerendes læring og interesser. Det er de to områder, som formanden for European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) Douglas Blackstock fremhævede, da han ved ministerkonferencen i Tirana takkede for mandatet til at igangsætte en revision af de fælles europæiske standarder for kvalitetssikring. Det forventes, at de reviderede ESG'er vil træde i kraft i 2027 og være tilpasset til nye udviklinger på de videregående uddannelser.

Fra AI til DAI – Danmarks Akkrediteringsinstitution får ny forkortelse

Kunstig intelligens er på kort tid rykket ind på de videregående uddannelsesinstitutioner. Samtidig er der en stigende tendens til, at AI har taget over for KI som den foretrukne forkortelse for netop kunstig intelligens. For at undgå misforståelser og sikre klar kommunikation har vi derfor valgt at ændre forkortelsen for Danmarks Akkrediteringsinstitution fra AI til DAI.

Kunstig intelligens og bæredygtighed fra de studerendes perspektiv

Hvordan mærker de studerende indtoget af kunstig intelligens på de videregående uddannelser, og hvilke muligheder og udfordringer giver den? Hvad betyder bæredygtighed for de studerende for kvaliteten af deres uddannelser? Det var centrale spørgsmål, da STAR – De Studerendes Akkrediteringsråd var samlet i Odense den sidste fredag i april til det første af to årlige møder.

Veltilrettelagt første besøg på Københavns Universitet gav akkrediteringspanelet et godt indblik i kvalitetssikringssystemet

I begyndelsen af maj besøgte akkrediteringspanelet Københavns Universitet sammen med konsulenter fra Danmarks Akkrediteringsinstitution. Besøget strakte sig over to dage og bød på interviews med forskellige ledelseslag, studerende, undervisere og aftagere, der gav panelet et godt indblik i universitetets kvalitetsarbejde.

Første besøg på SIMAC gav panelet gode indsigter i kvalitetssikringsarbejdet

I slutningen af april lagde akkrediteringspanelet vejen forbi Svendborg Havn for at besøge SIMAC i forbindelse med anden runde af institutionsakkreditering. Besøget strakte sig over halvanden dag, og var det første af to, hvor panelet kommer ind i maskinrummet af SIMACs kvalitetssikringsarbejde.
Billede fra EU-møde i april 2024 om 'Clearing the path to a digital decade'

Danske akkrediteringserfaringer foregangseksempel i Bruxelles

Står akkreditering i vejen for en hurtig oprettelse af nye IT-uddannelser, der følger den teknologiske udvikling og modsvarer fremtidens behov? Ja, det er en udbredt udfordring i flere andre lande, hvis man spørger EU-Kommissionen. Derfor var chefkonsulent David Metz inviteret til Bruxelles for at præsentere, hvordan institutionsakkreditering bidrager til fleksibel oprettelse og justering af uddannelser i Danmark.

Danmarks Akkrediteringsinstitution sikrer kvalitet og relevans af videregående uddannelser og uddannelsesinstitutioner.