Forside

Skal du akkrediteres?

Læs om forløb, frister og se vejledninger for akkreditering af både institutioner og enkelte uddannelser og ansøg online.

Følg igangværende

Følg alle igangværende institutionsakkrediteringer. Hele processen fra ansøgning til afgørelse.

Se afgørelser

Søg i alle Akkrediteringsrådets afgørelser og lav din egen statistik fordelt på dine søgekriterier.

Nordisk erfaringsudveksling om fleksibilitet og effekt af ekstern kvalitetssikring

Impact og fit for purpose. Det var de to overordnede temaer, der dannede rammen, da Danmarks Akkrediteringsinstitution i september bød sine nordiske kolleager velkommen på Østre Skole. Anledningen var den årlige NOQA konference, der samler repræsentanter fra nationale kvalitetssikringsorganisationer i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island

Danmarks Akkrediteringsinstitution fylder rundt

Den 1. juli 2023 markerer tiåret for Danmarks Akkrediteringsinstitution. Det var dagen, hvor en ny akkrediteringslov trådte i kraft. Hvad er der så sket siden? Ikke så lidt endda. Med en internationalt anerkendt metode som solidt fundament og dialoger med sektoren har vi løbende udviklet vores processer, så de skaber mest muligt værdi – og der er konsistens på tværs af akkrediteringer. Vi har dykket ned i vores historie og samlet nogle nedslag.

Ny delevaluering viser styrket udviklingsfokus og mindre dokumentation i anden runde af institutionsakkreditering

Færre siders dokumentation, et lavere tidsforbrug og styrket kvalitetskultur samt udvikling af institutionernes kvalitetsarbejde. Det er nogle konklusionerne fra en ny evalueringsrapport, der er baseret på erfaringerne fra de første ni forløb med institutionsakkreditering i anden runde.

Nyt koncept for fornyelse af niveauvurdering klart

Siden 2020 har mere end 40 private uddannelser m.fl. fået tildelt en niveauvurdering, der er gyldig i fire år. Et nyt koncept fastlægger nu processen for fornyelse af niveauvurderingen for de uddannelser, der ønsker at opretholde deres indplacering i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring.

Studenterperspektiver på stærke studiemiljøer og evalueringer med mening

Hvordan skaber man et godt studiemiljø, og hvad betyder det i de studerendes optik for kvaliteten af deres uddannelse? Det spørgsmål var centralt på forårets møde i STAR – De Studerendes Akkrediteringsråd. Her var repræsentanter fra 12 landsdækkende studenterorganisationer samlet i Aarhus midt i maj.

Koblinger mellem kvalitetssikring og nye tendenser i Tbilisi

Matcher de fælles europæiske standarder for kvalitetssikring (ESG’erne) de udfordringer og tendenser, som de videregående uddannelsesinstitutioner står over for nu og i fremtiden? Det spørgsmål var i fokus ved forårets medlemsforum i ENQA. Det fandt sted i Tbilisi i april. Her var over 100 repræsentanter fra de europæiske kvalitetssikringsorganisationer samlet.

Danmarks Akkrediteringsinstitution sikrer kvalitet og relevans af videregående uddannelser og uddannelsesinstitutioner.