Netværk og projekter

Danmarks Akkrediteringsinstitution er involveret i en række forskellige netværk. Nogle er vi medlemmer af, andre har vi selv startet op og faciliterer nu. Derudover deltager vi jævnligt i forskellige projekter med relevante aktører i Danmark eller internationalt, afholder faglige arrangementer og publicerer 1-2 vidensprojekter årligt.
Hvert år udgiver vi typisk et eller to vidensprojekter, der kan understøtte udviklingen af kvalitetssikring og uddannelseskvalitet på tværs af de videregående uddannelser. Via årsmagasiner, seminarer og oplæg mv. deler vi også ud af vores viden og bidrager til dialog på tværs af sektoren og dens interessenter.
Siden dannelsen i 2014 har STAR bidraget til at sikre en løbende dialog mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og studerende om kvalitetssikring og -udvikling. STAR danner samtidig rum for de studerendes dialog om uddannelseskvalitet på tværs af landets studenterorganisationer, på tværs af fagområder og på tværs af institutionstyper.
Det danske akkrediteringssystem tager afsæt i en fælles europæisk ramme for kvalitetssikring af de videregående uddannelser. Vi er optaget som medlemmer af nordiske, europæiske og globale sammenslutninger og organisationer med fokus på ekstern kvalitetssikring, akkreditering og evaluering inden for uddannelsesområdet.
I 2017 tog Danmarks Akkrediteringsinstitution initiativ til at etablere et dansk netværk for alle med interesse i learning analytics. Netværket har medlemmer fra alle dele af uddannelsessektoren og mødes tre til fire gange om året til netværksmøder med en kombination af oplæg og plenumdrøftelser.
Fra maj 2019 og to år frem deltog Danmarks Akkrediteringsinstitution i et EU-projekt om inddragelse af interessenter i den eksterne kvalitetssikring af videregående uddannelser i Europa. Projektet involverede tre europæiske sammenslutninger samt i alt fem eksterne kvalitetssikringsorganisationer.