Akkreditering i Danmark

Akkrediteringssystemet bidrager til at skabe et mere sammenhængende og gennemsigtigt uddannelsesmarked i Danmark til gavn for både studerende, arbejdsmarkedet og uddannelsesinstitutionerne.
Sidst opdateret: 05.09.2018

Det danske akkrediteringssystem omfatter universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier samt de kunstneriske – og de maritime uddannelsesinstitutioner. Systemet blev etableret i 2007 og har til formål at styrke uddannelsesinstitutionernes arbejde med at udvikle uddannelser med stadigt højere faglig kvalitet og relevans.

Med akkrediteringsloven fra 2013 overgik systemet løbende fra akkreditering af hver enkelt uddannelse til i stedet at akkreditere hele uddannelsesinstitutioner. I en overgangsperiode gennemføres der stadig akkreditering af både eksisterende og nye uddannelser udbudt af uddannelsesinstitutioner, der endnu ikke har opnået en positiv institutionsakkreditering.

Forstå hvad akkreditering er på to minutter – se video:

Sådan forløber en akkreditering
Der ligger fem lovbestemte kriterier til grund for henholdsvis en institutionsakkreditering og en uddannelsesakkreditering. Ved akkreditering af nye uddannelser og uddannelsesudbud udgår kriteriet om behov og relevans dog. Denne vurdering foretages i regi af Uddannelses- og Forskningsministeriets prækvalifikation.

Akkrediteringsprocessen har fire faser :

  • Forberedelse: Sideløbende med opstartsdialog mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og uddannelsesinstitutionen, forestår Akkrediteringsinstitutionen nedsættelse og uddannelse af akkrediteringspanelet.
  • Dokumentation: Uddannelsesinstitutionen udarbejder sin ansøgning om akkreditering og indsamler dokumentation til en selvevalueringsrapport. Herefter besøger panelet uddannelsesinstitutionen en gang ved genakkreditering af hele uddannelsesinstitutioner eller akkreditering af eksisterende uddannelser og to gange ved institutionsakkrediteringer.
  • Afrapportering: Danmarks Akkrediteringsinstitution udarbejder en akkrediteringsrapport på baggrund af akkrediteringspanelets vurderinger. Uddannelsesinstitutionen får et udkast til akkrediteringsrapporten i høring.
  • Afgørelse: Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering på baggrund af akkrediteringsrapporten.

Se videoen og bliv klogere på, hvordan en akkreditering foregår:

Skal du i gang med en akkreditering?
Læs mere om proces, kriterier og afgørelser for henholdsvis institutionsakkreditering, akkreditering af eksisterende uddannelser og akkreditering af nye uddannelser på siderne herunder. Her finder du også aktuelle tidsfrister og vejledninger.

Kontakt

Lars Pedersen