Rapporter til rådsmøder

Når en uddannelse, et udbud eller en uddannelsesinstitution skal akkrediteres, udarbejder vi en akkrediteringsrapport.
Sidst opdateret: 18.09.2018

Når en uddannelse, et udbud eller en uddannelsesinstitution skal akkrediteres, udarbejdes en akkrediteringsrapport af Danmarks Akkrediteringsinstitution i samarbejde med et uafhængigt fagligt panel.

Det er på baggrund af disse rapporter og deres indstillinger, at Akkrediteringsrådet på deres rådsmøder træffer den endelige afgørelse i akkrediteringssagerne.

Rapporterne offentliggøres her på siden forud for hvert enkelt rådsmøde.

Kontakt

Jesper Schmidt