Rapporter til rådsmøder

Når en uddannelse, et udbud eller en uddannelsesinstitution skal akkrediteres, udarbejder vi en akkrediteringsrapport.

Når en uddannelse, et udbud eller en uddannelsesinstitution skal akkrediteres, udarbejdes en akkrediteringsrapport af Danmarks Akkrediteringsinstitution i samarbejde med et uafhængigt fagligt panel.

Det er på baggrund af disse rapporter og deres indstillinger, at Akkrediteringsrådet på deres rådsmøder træffer den endelige afgørelse i akkrediteringssagerne.

Rapporterne offentliggøres her på siden forud for hvert enkelt rådsmøde.