Videregående uddannelser

En videregående uddannelse bygger oven på en gymnasial eller en erhvervsfaglig uddannelse. Kvalifikationsrammen for videregående uddannelser beskriver, hvilken viden, færdigheder og kompetencer studerende på de forskellige uddannelsesgrupper skal opnå.

I Danmark skelnes der mellem korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Uddannelserne er gratis og SU-berettigede, og de udbydes på erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter. Der udbydes også videregående uddannelser på de kunstneriske og de maritime uddannelsesinstitutioner.

De korte videregående uddannelser (KVU) er typisk erhvervsakademiuddannelser af to års varighed inklusiv praktik. Enkelte varer dog to et halvt år. Undervisningen kombinerer teori og praksis og er ofte rettet mod en profession eller et bestemt erhverv. Uddannelserne giver adgang til relevante diplomuddannelser og top-up bachelor uddannelser af halvandet års varighed.

Eksempler på korte videregående uddannelser:

 • Datamatiker
 • Finansøkonom
 • Laborant
 • Byggetekniker

De mellemlange videregående uddannelser (MVU) varer mellem tre et halvt og fire år og veksler mellem teoretisk undervisning og praktik. Uddannelserne er på professionsbachelorniveau og udbydes på blandt andet professionshøjskoler, maritime uddannelsesinstitutioner og enkelte universiteter. De retter sig mod et bestemt erhverv eller en profession og kan give adgang til relevante kandidat- og masteruddannelser.

Eksempler på mellemlange videregående uddannelser:

 • Pædagog
 • Sygeplejerske
 • Lærer
 • Maskinmester
 • Diplomingeniør

De lange videregående uddannelser (LVU) varer fem til seks år og består typisk af to trin: en bacheloruddannelse af tre års varighed efterfulgt af en kandidatuddannelse. På universiteterne er der tale om forskningsbaserede teoretiske uddannelser inden for følgende hovedområder:

 • Naturvidenskab
 • Sundhedsvidenskab
 • Teknisk videnskab
 • Humaniora
 • Samfundsvidenskab

Derudover udbyder de kunstneriske uddannelsesinstitutioner lange videregående uddannelser på bachelor- og kandidatniveau inden for blandt andet design, arkitektur, musik og scenekunst.

Efter en kandidatuddannelse er der mulighed for at tage treårig ph.d. uddannelse inden for universiteternes forskningsområder. Dette er en forskeruddannelse.

Læs mere om Kvalifikationsrammen på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside
I Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus kan du finde data om videregående uddannelser og de studerende før, under og efter endt uddannelse