Nyheder

Kunstig intelligens og bæredygtighed fra de studerendes perspektiv

Hvordan mærker de studerende indtoget af kunstig intelligens på de videregående uddannelser, og hvilke muligheder og udfordringer giver den? Hvad betyder bæredygtighed for de studerende for kvaliteten af deres uddannelser? Det var centrale spørgsmål, da STAR – De Studerendes Akkrediteringsråd var samlet i Odense den sidste fredag i april til det første af to årlige møder.

Veltilrettelagt første besøg på Københavns Universitet gav akkrediteringspanelet et godt indblik i kvalitetssikringssystemet

I begyndelsen af maj besøgte akkrediteringspanelet Københavns Universitet sammen med konsulenter fra Danmarks Akkrediteringsinstitution. Besøget strakte sig over to dage og bød på interviews med forskellige ledelseslag, studerende, undervisere og aftagere, der gav panelet et godt indblik i universitetets kvalitetsarbejde.

Billede fra EU-møde i april 2024 om 'Clearing the path to a digital decade'

Danske akkrediteringserfaringer foregangseksempel i Bruxelles

Står akkreditering i vejen for en hurtig oprettelse af nye IT-uddannelser, der følger den teknologiske udvikling og modsvarer fremtidens behov? Ja, det er en udbredt udfordring i flere andre lande, hvis man spørger EU-Kommissionen. Derfor var chefkonsulent David Metz inviteret til Bruxelles for at præsentere, hvordan institutionsakkreditering bidrager til fleksibel oprettelse og justering af uddannelser i Danmark.