Rapporter og publikationer

Når en uddannelse, et udbud eller en uddannelsesinstitution skal akkrediteres, udarbejder vi en akkrediteringsrapport i samarbejde med et uafhængigt fagligt panel, som Akkrediteringsrådet træffer deres afgørelse på baggrund af. Rapporterne er tilgængelige knap to uger før hvert rådsmøde.
I Akkrediteringsinstitutionen samler og formidler vi løbende viden om temaer med snitflader til uddannelseskvalitet og kvalitetssikring på de videregående uddannelser. Det gør vi blandt andet i vidensprojekter, årsmagasiner og andre typer af publikationer.