Spiral memory notebook was placed on a table at office.

Kontrakter

Hvert år indgår Danmarks Akkrediteringsinstitution en mål- og resultatplan, der skal sætte kursen for vores eksterne og interne mål som organisation.

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplanen er en kontrakt mellem Uddannelses- og Forskningsstyrelsen under Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danmarks Akkrediteringsinstitution om fælles faglige målsætninger. Planen skal medvirke til at fremme DAI’s samlede målfokus og indeholder konkrete mål for DAI’s arbejde år for år.

De faglige mål i mål- og resultatplanen er desuden suppleret med organisatoriske målsætninger.

Danmarks Akkrediteringsinstitution følger sammen med Akkrediteringsrådets formand op på de faglige mål, som bliver afrapporteret i årsrapporten, der også er tilgængelig på vores hjemmeside for alle interesserede.