STAR – De Studerendes Akkrediteringsråd

STAR knytter de studerendes organisationer og Akkrediteringsinstitutionen tættere sammen og skaber rum for debat om de studerendes rolle og virke i kvalitetssikring og uddannelseskvalitet.

Formål

STAR er skabt for at sikre en løbende dialog mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og de studerende om kvalitetssikring og -udvikling. STAR danner samtidig rum for de studerendes dialog om uddannelseskvalitet på tværs af landets studenterorganisationer, på tværs af fagområder og på tværs af forskellige typer af videregående uddannelsesinstitutioner.

STAR holder møde cirka to gange om året.

 

Mødetemaer

STAR tager både aktuelle uddannelsespolitiske temaer op og temaer, der relaterer sig til de studerendes oplevelser med kvalitet og kvalitetssikring på deres uddannelsesinstitutioner. Eksempler på temaer for møderne i STAR kan være:

– De studerendes deltagelse i uddannelses- og institutionsakkreditering, blandt andet rekruttering af studerende til at medvirke i de akkrediteringspaneler, der oprettes til akkreditering af den enkelte uddannelse eller uddannelsesinstitution.
– Hvordan Danmarks Akkrediteringsinstitutions arbejde kan bruges og gøres tilgængeligt for studiesøgende og i studenterrepræsentanters arbejde med kvalitetssikring og –udvikling.
– Forslag til Danmarks Akkrediteringsinstitution kommende vidensprojekter.

STAR vil repræsentere bredt og inkludere studenterrepræsentanter fra de landsdækkende studenterorganisationer og fra uddannelsesinstitutionerne. De landsdækkende studenterorganisationer udpeger selv en repræsentant til STAR fra deres organisation. På nuværende tidspunkt er følgende studenterorganisationer repræsenteret:

 

Administrationsbachelorernes Landsforening
DM Studerende
Danske Erhvervsakademiers Studenterorganisation
Danske Mediestuderende
Danske Studerendes Fællesråd
De IT-studerende i PROSA/STUD
DJØF Studerende
Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL)
Konservatoriestuderendes Fællesråd
Konstruktørstuderendes Fællesråd
Lærerstuderendes Landskreds
Maskinmesterstuderendes Landsråd
Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende
Organisation for Professionshøjskolestuderende
Studerendes udvalg ved danske Bioanalytikere
Sygeplejestuderendes Landssammenslutning
Pædagogstuderendes Landssammenslutning

Kontakt os, hvis din organisation ikke er på denne liste, og du gerne vil høre mere om mulighederne for at deltage i STAR.

STAR er uafhængig af partipolitiske interesser. For at STAR repræsenterer det videregående uddannelsesområde så bredt som muligt, inkluderer vi som udgangspunkt alle studerende, der er demokratisk valgt som repræsentanter for nationale studenterorganisationer eller faglige organisationer. Af hensyn til rådets størrelse kan der dog kun være en repræsentant pr. organisation.

Kontakt os, hvis du er interesseret og gerne vil høre mere om mulighederne for at deltage i STAR.

STAR-møde 26. april 2024

Læs nyheden fra STAR-mødet her

Læs referatet fra STAR-mødet her

STAR-møde 13. oktober 2023

Læs nyheden fra STAR-mødet her

Læs referatet fra STAR-mødet her

STAR-møde 17. maj 2023

Læs nyheden fra STAR-mødet her

Læs referatet fra STAR-mødet her

STAR-møde 14. oktober 2022

Læs nyheden fra STAR-mødet her

Læs referatet fra STAR-mødet her

STAR-møde 20. maj 2022

Læs nyheden fra STAR-mødet her

Læs referatet fra STAR-mødet her

STAR-møde 26. november 2021

Læs nyheden fra STAR-mødet her

Læs referatet fra STAR-mødet her

STAR-møde 14. juni 2021

Læs nyheden fra STAR-mødet her

Læs referatet fra STAR-mødet her

STAR-møde 10. oktober 2019

Læs nyheden fra STAR-mødet her

Læs referatet fra STAR-mødet her

STAR-møde 9. maj 2019

Læs nyheden fra STAR-mødet her

Læs referatet fra STAR-mødet her

STAR-møde 11. oktober 2018

Læs nyheden fra STAR-mødet her

Læs referatet fra STAR-mødet her

STAR-møde 10. april 2018

Læs nyheden fra STAR-mødet her

Læs referatet fra STAR-mødet her

STAR-møde 3. oktober 2017

Læs nyheden fra STAR-mødet her

Læs referatet fra STAR-mødet her

STAR-møde 27. april 2017

Læs nyheden fra STAR-mødet her

Læs referatet fra STAR-mødet her

Ambitioner for studenterinvolvering – d.7.november 2016

Læs ambitionerne her.

Læs projektbeskrivelse for “arbejdsgruppe for involvering af studerende”.

STAR-møde 5.oktober 2016

Læs nyheden fra STAR-mødet her.

Læs referatet fra STAR-mødet her.

STAR-møde 13. april 2016

Læs nyheden fra STAR-mødet her.

Læs referatet fra STAR-mødet her.

STAR-møde 4.november 2015

Læs nyheden fra STAR-mødet her.

Referat fra STAR-mødet d.4.november 2015

STAR-møde 29.april 2015

Læs nyheden fra STAR-mødet her.

Referat fra STAR-mødet 29. april 2015

Notat om studerendes rolle i institutionsakkreditering

STAR-møde 29. oktober 2014

Læs nyhed fra STAR-mødet her.

Referat for andet møde i STAR

STAR-møde 28. maj 2014

Læs nyhed fra STAR-mødet 28. maj 2014 her.

Referat for STAR-møde, maj 2014

Opstartsmøde 6. februar 2014

Læs nyhed fra første møde d. 6. februar 2014 omkring STAR her.

Kontakt:

Anna Thomine Bräuner Kristensen

Anna Thomine Bräuner Kristensen

Akkrediteringskonsulent

Caroline Juul Olsen

Caroline Juul Olsen

Projektmedarbejder