Sidst opdateret: 12.09.2018

Formål og hensigt

STAR er skabt for at sikre en løbende dialog mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og de studerende om kvalitetssikring og -udvikling.
STAR danner samtidig rum for de studerendes dialog om uddannelseskvalitet på tværs af landets studenterorganisationer, på tværs af fagområder og på tværs af forskellige typer af videregående uddannelsesinstitutioner.
STAR holder møde cirka to gange om året.

Se forretningsorden for STAR her.

 

Mødetemaer

Eksempler på temaer for møderne i STAR kunne være:
– De studerendes deltagelse i uddannelses- og institutionsakkreditering, blandt andet rekruttering af studerende til at medvirke i de akkrediteringspaneler, der oprettes til akkreditering af den enkelte uddannelse eller uddannelsesinstitution.
– Hvordan Danmarks Akkrediteringsinstitutions arbejde kan bruges og gøres tilgængeligt for studiesøgende og i studenterrepræsentanters arbejde med kvalitetssikring og –udvikling.
– Forslag til Danmarks Akkrediteringsinstitution næste analyse- og formidlingsprojekter.
– Og meget andet, der relaterer sig til de studerendes oplevelser med kvalitet og kvalitetssikring på deres uddannelsesinstitutioner.

STAR vil repræsentere bredt og inkludere studenterrepræsentanter fra de landsdækkende studenterorganisationer og fra uddannelsesinstitutionerne. De landsdækkende studenterorganisationer udpeger selv en repræsentant til STAR fra deres organisation. På nuværende tidspunkt er følgende studenterorganisationer repræsenteret:

 

Administrationsbachelorernes Landsforening                             
Danske Magisterforening
Danske Mediestuderende
Danske Studerendes Fællesråd
De IT-studerende i PROSA/STUD
DJØF Studerende
Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL)
Konstruktørstuderendes Fællesråd
Lærerstuderendes Landskreds
Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende
Studenterforum UC
Studerendes udvalg ved danske Bioanalytikere
Sygeplejestuderendes Landssammenslutning
Pædagogstuderendes Landssammenslutning
TL-ungdom

 

Kontakt os, hvis din organisation ikke er på denne liste, og du gerne vil høre mere om mulighederne for at deltage i STAR.

 

Repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne
Danmarks Akkrediteringsinstitution forsøger løbende at finde studenterrepræsentanter fra alle de videregående uddannelsesinstitutioner. Det sker i samarbejde med de landsdækkende studenterorganisationer. Det har høj prioritet, at repræsentanter fra de enkelte institutioner skal kunne repræsentere de studerende fra hele den institution, de kommer fra. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du gerne vil høre mere om mulighederne for at deltage i STAR.

Ja, højst sandsynligt.
STAR skal repræsentere så bredt som muligt. Af hensyn til rådets størrelse kan der dog kun være en repræsentant pr. organisation/institution. Kontakt os, hvis du er interesseret og gerne vil høre mere om mulighederne for at deltage i STAR.

Kontakt:

Sofie Bjerg Kirketerp

Akkrediteringskonsulent

Kevin Gønge

Akkrediteringskonsulent

Freja Geberbauer Nielsen

Projektmedarbejder

Kontakt