SU-godkendelse af private uddannelser

Private uddannelser har mulighed for at søge om at blive godkendt til SU, hvis de lever op til en række krav. Det er Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der afgør, om en privat uddannelse kan godkendes til SU.

På styrelsens hjemmeside findes bl.a. information om, hvordan uddannelsesstedet ansøger, betingelser for SU-godkendelse og godkendelse af censorer med videre.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har sammen med Danmarks Akkrediteringsinstitution udarbejdet en vejledning til ansøgning om SU-godkendelse. Vejledningen beskriver forløbet for ansøgning og de kriterier, som SU-godkendelsen baseres på.

Vejledning til ansøgning om og processen for SU-godkendelse

Kontakt

Det er Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, som vil modtage og besvare eventuelle indledende spørgsmål vedrørende ansøgning om SU-godkendelse til private uddannelser. Spørgsmål skal sendes til nye-uddannelser@ufm.dk. 

Skriv i emnefeltet: “Att.: uddannelsesstøtte – vedr. ansøgning om SU-godkendelse af privat uddannelse”.