Student’s desk laptop, pen and notepad school supplies

Øvrige vurderinger

Danmarks Akkrediteringsinstitution gennemfører også SU-vurdering af private uddannelser, niveauvurderinger af ikke-offentligt anerkendte uddannelser i Danmark. Vi godkender også udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser og sikrer løbende, at uddannelserne lever op til en række kriterier for kvalitet.
På anmodning fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen kan vi foretage en SU-vurdering af en privat uddannelse ud fra en skriftlig redegørelse og et besøg på den pågældende uddannelse. Vurderingen munder ud i en skriftlig indstilling, som Styrelsen træffer sin afgørelse på baggrund af.
Private uddannelser og offentlige uddannelser, der ikke er reguleret under Kulturministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet eller Undervisningsministeriet kan søge om af få foretaget en vurdering af uddannelsens samlede mål for læringsudbytte i forhold til Kvalifikationsrammen for Livslang Læring.
Vi godkender udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser og sikrer løbende, at de lever op til bekendtgørelsens kriterier for kvalitet. Foruden vurdering af ansøgninger indsamler vi kursisters undervisningsevalueringer og besøger udvalgte uddannelser.
Stempler, certificeringer og standarder med navne som akkreditering, AMBA, EQUIS, CDIO, MAA, MUSIQ er ofte anvendte mål for kvalitet. Nogle er internationalt anerkendte akkrediteringer, mens andre dækker over standardiserede mål for kvalitet.