Om Danmarks Akkrediteringsinstitution

Danmarks Akkrediteringsinstitution sikrer og udvikler kvaliteten af de videregående uddannelser og uddannelsesinstitutioner.
Sidst opdateret: 04.09.2018

Med akkrediteringer afdækker vi, om der er tilstrækkeligt god kvalitet og kvalitetssikring på de videregående uddannelser. Vores akkrediteringer fokuserer enten på de allerede eksisterende uddannelser, på hele uddannelsesinstitutioner eller på de nye uddannelser, som uddannelsesinstitutionerne gerne vil oprette.
Vores arbejde munder konkret ud i en akkrediteringsrapport, som handler om den enkelte uddannelse eller hele uddannelsesinstitution. På baggrund af den rapport er det Akkrediteringsrådet, der træffer selve afgørelsen om akkreditering.

Alle rapporter og afgørelser ligger frit tilgængelige hos Akkrediteringsrådet.

Akkrediteringssystemets mål er at styrke uddannelseskvaliteten i den videregående uddannelsessektor og medvirke til at skabe et mere sammenhængende og gennemsigtigt uddannelsesmarked. Det kommer både de studerende, alle arbejdsgiverne og uddannelsesinstitutionerne til gavn.

Vi kigger ikke kun på kvalitet og kvalitetssikring på den enkelte uddannelse og uddannelsesinstitution. Vi ser også på tværs, dykker ned i tværgående temaer og indsamler og formidler viden om en bred række af temaer knyttet til de videregående uddannelser. Det sker i vores tværgående analyserapporter.

 

Forstå, hvem Danmarks Akkrediteringsinstitution er på to minutter – se video:

Vores organisation består af en direktør og fire enheder med følgende arbejdsopgaver:

Ledelsessekretariatet

 • Understøtter de andre sekretariaters arbejde.
 • Styrer økonomien.
 • Står for intern og ekstern kommunikation og pressebetjening.

Område for Professions-, Erhvervsrettede og Maritime Institutioner (PEM)

 • Forestår akkrediteringer af nye og eksisterende uddannelser og udbud inden for området.
 • Forestår akkrediteringer af professionshøjskoler, erhvervsakademier og maritime uddannelsesinstitutioner.
 • Arbejder med danske og internationale projekter om samarbejde og udvikling.
 • Dokumenterer og formidler aktiviteter og resultater.

Område for Universiteter og Kunstneriske Institutioner (UNIK)

 • Forestår akkrediteringer af nye og eksisterende uddannelser inden for området.
 • Forestår akkrediteringer af universiteter og kunstneriske uddannelsesinstitutioner.
 • Arbejder med danske og internationale projekter om samarbejde og udvikling.
 • Dokumenterer og formidler aktiviteter og resultater.

Område for rådsbetjening og analyse

 • Betjener Akkrediteringsrådet ift. møder og afgørelser
 • Står for rådets kommunikation med Akkrediteringsinstitutionen og andre interessenter
 • Udarbejder tværgående analyser af uddannelsesområdet
 • Koordinerer Akkrediteringsinstitutions brug af nøgletal
 • Håndterer juridiske spørgsmål.
 • Varetager Akkrediteringsinstitutionens akkrediteringsdatabase og rådets afgørelsesdatabase

Læs om vores værdier, mission og vision her:

Mission og vision (pdf)

Kvalitetsikringspolitik

Læs Danmarks Akkrediteringsinstitutions kvalitetssikringspolitik her (pdf)

ENQA og selvevaluering

Danmarks Akkrediteringsinstitution er fuldgyldigt medlem af ENQA siden 2010 (dengang under navnet ACE Denmark – Akkrediteringsinstitutionen).

I 2016 gennemgik Akkrediteringsinstitutionen igen en ENQA-akkreditering med positivt resultat.

Læs ENQAs akkrediteringsrapport for Akkrediteringsinstitutionen fra 2016 her (pdf)
Læs ENQAs afgørelse fra 2016 (pdf)

Læs ENQAs akkrediteringsrapport fra 2010 her (pdf)

Læs Akkrediteringsinstitutionens selvevalueringsrapport af januar 2016 her (pdf)

Kontakt

Daniel Sebastian Larsen