Arkiv, gennemførte institutionsakkrediteringer

Her kan du se infosider for alle afsluttede institutionsakkrediteringer. På de enkelte infosider kan du blandt andet læse om akkrediteringspanelet, institutionsbesøg og læse afgørelsesbrevet samt akkrediteringsrapporten.

Oversigten er opdelt efter institutionstype for overskuelighedens skyld, og ved hver uddannelsesinstitution er der link til infosider for alle afsluttede institutionsakkrediteringsprocesser for den enkelte institution. Årstal i parentes vedrører opfølgninger på en betinget positiv afgørelse, mens der er to årstal ved institutioner, som har gennemført to fulde institutionsakkrediteringer efter at have fået afslag ved den første.

Oversigten opdateres, når Akkrediteringsrådet har truffet nye afgørelser. På rådets hjemmeside kan du finde alle afgørelser og akkrediteringsrapporter samt se statistik over afgørelser om akkreditering.

Institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet

InstitutionFørste runde af institutionsakkrediteringAnden runde af institutionsakkreditering
Copenhagen Business Academy2018 (2020)
Erhvervsakademi Dania20182024
Erhvervsakademi Kolding (IBA)20182024
Erhvervsakademi MidtVest2018 (2021)
Erhvervsakademi SydVest2018 / 2021
Erhvervsakademi Aarhus2016 2021
Københavns Erhvervsakademi (KEA)2015 (2017)2022
Zealand - Sjællands Erhvervsakademi2016 (2018)
InstitutionFørste runde af institutionsakkrediteringAnden runde af institutionsakkreditering
Arkitektskolen Aarhus2020
Designskolen Kolding2020
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering2020
InstitutionFørste runde af institutionsakkrediteringAnden runde af institutionsakkreditering
Fredericia Maskinmesterskole2017 2023
Martec - Maritime and Polytechnic University college2018
Maskinmesterskolen København2019
Svendborg International Maritime Academy2017 (2019)
Aarhus Maskinmesterskole2015 (2017)2023
InstitutionFørste runde af institutionsakkrediteringAnden runde af institutionsakkreditering
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole2019 (2022)
Københavns Professionshøjskole20172023
Professionshøjskolen Absalon2015 2021
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole2014 / 20182023
University College Nordjylland2019 (2021)
University College Syddanmark2017 2022
VIA University College2016 2022
InstitutionFørste runde af institutionsakkrediteringAnden runde af institutionsakkreditering
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen2014 (2016)2022
Danmarks Tekniske Universitet2014 2021
IT-Universitetet i København2014 (2016)2022
Københavns Universitet2017 (2019)
Roskilde Universitet2019 (2022)
Syddansk Universitet2014 2021
Aalborg Universitet2016 (2018)2024
Aarhus Universitet2017 (2018)

Institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet

InstitutionFørste runde af institutionsakkrediteringAnden runde af institutionsakkreditering
Det Jyske Musikkonservatorium2022
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium2022
Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler2020
Rytmisk Musikkonservatorium2021
Syddansk Musikkonservatorium2022