Internationalt nyt

Udsyn på kvalitetssikring og uddannelseskvalitet i Europa og globalt

NOQA konference på Island med perspektiver på udvikling og kontrol i ekstern kvalitetssikring

Udvikling og kontrol – hvordan får man videregående uddannelsesinstitutioner til at tage fuldt ejerskab for kvalitetssikring? Dette var teamet på årets NOQA konference, der denne gang blev afholdt på Islands Kunstakademi i Reykjavik den 22. og 23. september. I løbet af de to dage, som var afsat til konferencen, var der opdateringer fra nordiske akkrediteringsinstitutioner, flere oplæg og workhops.

Gensidig erfaringsudveksling og inspiration under slovensk besøg

Uafhængighed, relevans og klagenævn. De tre temaer var afsæt for gode dialoger, da Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education (SQAA/NAKVIS), gæstede Danmarks Akkrediteringsinstitution den 19. til 20. april 2022. Under besøget fik deltagerne fra de to søsterorganisationer lejlighed til at reflektere over egen praksis i forhold til temaerne på baggrund af hinandens erfaringer og tilgange til dem.

Fortsat registrering i europæisk register for kvalitetssikringsoperatører

Siden 2010 har Danmarks Akkrediteringsinstitution været at finde i EQAR, der er et register over europæiske kvalitetssikringsoperatører, som efterlever de fælles europæiske kvalitetssikringsstandarder (ESG’er). Forrige fredag blev den registrering forlænget frem til udgangen af juni 2026. En afgørelse, der endnu engang bekræfter Akkrediteringsinstitutionens forankring i det europæiske samarbejde om blandt andet kvalitetssikring af videregående uddannelser.

Konference lagde fundamentet for fortsatte samtaler og samarbejder om micro-credentials

Fra nanomoduler og legoklodser til sandslotte og katteurt. Billedsprogene blomstrede, da knap 80 deltagere fra alle hjørner af uddannelsessektoren samt offentlige og private aktører var samlet til konference i Horsens den 11. oktober. Her havde Danmarks Akkrediteringsinstitution og VIA University College inviteret en perlerække af oplægsholdere fra Danmark, Belgien, Irland og Canada til at dele deres erfaringer, viden og perspektiver på micro-credentials i forhold til at sikre fleksible læringsveje gennem et helt arbejdsliv. Konferencen bød også på en paneldebat og en workshop.