Internationalt nyt

Udsyn på kvalitetssikring og uddannelseskvalitet i Europa og globalt

Ajourføring af fælles europæiske kvalitetssikringsstandarder på vej

Øget tillid til de videregående uddannelsesinstitutioner og understøttelse af de studerendes læring og interesser. Det er de to områder, som formanden for European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) Douglas Blackstock fremhævede, da han ved ministerkonferencen i Tirana takkede for mandatet til at igangsætte en revision af de fælles europæiske standarder for kvalitetssikring. Det forventes, at de reviderede ESG’er vil træde i kraft i 2027 og være tilpasset til nye udviklinger på de videregående uddannelser.

Billede fra EU-møde i april 2024 om 'Clearing the path to a digital decade'

Danske akkrediteringserfaringer foregangseksempel i Bruxelles

Står akkreditering i vejen for en hurtig oprettelse af nye IT-uddannelser, der følger den teknologiske udvikling og modsvarer fremtidens behov? Ja, det er en udbredt udfordring i flere andre lande, hvis man spørger EU-Kommissionen. Derfor var chefkonsulent David Metz inviteret til Bruxelles for at præsentere, hvordan institutionsakkreditering bidrager til fleksibel oprettelse og justering af uddannelser i Danmark.

Nordisk erfaringsudveksling om fleksibilitet og effekt af ekstern kvalitetssikring

Impact og fit for purpose. Det var de to overordnede temaer, der dannede rammen, da Danmarks Akkrediteringsinstitution i september bød sine nordiske kolleager velkommen på Østre Skole. Anledningen var den årlige NOQA konference, der samler repræsentanter fra nationale kvalitetssikringsorganisationer i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island

Koblinger mellem kvalitetssikring og nye tendenser i Tbilisi

Matcher de fælles europæiske standarder for kvalitetssikring (ESG’erne) de udfordringer og tendenser, som de videregående uddannelsesinstitutioner står over for nu og i fremtiden? Det spørgsmål var i fokus ved forårets medlemsforum i ENQA. Det fandt sted i Tbilisi i april. Her var over 100 repræsentanter fra de europæiske kvalitetssikringsorganisationer samlet.