Internationalt nyt

Udsyn på kvalitetssikring og uddannelseskvalitet i Europa og globalt

Koblinger mellem kvalitetssikring og nye tendenser i Tbilisi

Matcher de fælles europæiske standarder for kvalitetssikring (ESG’erne) de udfordringer og tendenser, som de videregående uddannelsesinstitutioner står over for nu og i fremtiden? Det spørgsmål var i fokus ved forårets medlemsforum i ENQA. Det fandt sted i Tbilisi i april. Her var over 100 repræsentanter fra de europæiske kvalitetssikringsorganisationer samlet.

NOQA konference på Island med perspektiver på udvikling og kontrol i ekstern kvalitetssikring

Udvikling og kontrol – hvordan får man videregående uddannelsesinstitutioner til at tage fuldt ejerskab for kvalitetssikring? Dette var teamet på årets NOQA konference, der denne gang blev afholdt på Islands Kunstakademi i Reykjavik den 22. og 23. september. I løbet af de to dage, som var afsat til konferencen, var der opdateringer fra nordiske akkrediteringsinstitutioner, flere oplæg og workhops.

Gensidig erfaringsudveksling og inspiration under slovensk besøg

Uafhængighed, relevans og klagenævn. De tre temaer var afsæt for gode dialoger, da Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education (SQAA/NAKVIS), gæstede Danmarks Akkrediteringsinstitution den 19. til 20. april 2022. Under besøget fik deltagerne fra de to søsterorganisationer lejlighed til at reflektere over egen praksis i forhold til temaerne på baggrund af hinandens erfaringer og tilgange til dem.

Fortsat registrering i europæisk register for kvalitetssikringsoperatører

Siden 2010 har Danmarks Akkrediteringsinstitution været at finde i EQAR, der er et register over europæiske kvalitetssikringsoperatører, som efterlever de fælles europæiske kvalitetssikringsstandarder (ESG’er). Forrige fredag blev den registrering forlænget frem til udgangen af juni 2026. En afgørelse, der endnu engang bekræfter Akkrediteringsinstitutionens forankring i det europæiske samarbejde om blandt andet kvalitetssikring af videregående uddannelser.