Kvalitetssikring af Danmarks Akkrediteringsinstitution

Vores kerneopgave er at gennemføre ekstern kvalitetssikring af videregående uddannelser og uddannelsesinstitutioner. Men vi kvalitetssikrer også vores egne procedurer og aktiviteter – både internt og med ekstern kvalitetssikring af os.
Sidst opdateret: 17.09.2018

I Danmarks Akkrediteringsinstitution udgør vores kvalitetssikringspolitik det overordnede redskab til
at sikre og udvikle en høj kvalitet i vores centrale aktiviteter.

Det betyder blandt andet, at vi er transparente omkring vores arbejde, og at akkrediteringsarbejdets processer, kriterier og procedurer er klart definerede og offentliggjorte på forhånd. Vi offentliggør akkrediteringsrapporterne og sender dem til afgørelse i rådet. Rapporterne kan du finde under Afgørelsesbasen og på rådets hjemmeside akkrediteringsraadet.dk.

I regi af det tidligere ACE Denmark har institutionen gennemført flere processer for at kvalitetssikre vores arbejde. Rapporterne kan du finde nedenfor.

 

Positivt akkrediteret

Akkrediteringsinstitutionen blev senest i 2016 positivt akkrediteret af en ekstern operatør i forbindelse med ansøgning om optagelse i ENQA. Den eksterne evaluering sikrer, at vi lever op til de internationale standarder for eksterne kvalitetssikringsinstitutioner. Læs mere om ENQA-akkrediteringen.

 

Rapporter
Læs ENQAs akkrediteringsrapport for Akkrediteringsinstitutionen fra 2016 her (pdf)

Læs ENQAs afgørelse fra 2016 (pdf)

Akkrediteringsinstitutionens selvevaluering 2016 (PDF)

Supplerende materiale til Akkrediteringsinstitutionens selvevaluering 2016 (PDF)

ENQAs evalueringsrapport 2010 (PDF)

Akkrediteringsinstitutionens selvevaluering 2010 (PDF)

 

Brugerundersøgelse

Vi gennemfører brugerundersøgelser for at kunne styrke og optimere akkrediteringsprocessen. Undersøgelsen er rettet mod universitetsansatte, der har kendskab til akkreditering.

Den seneste brugerundersøgelse er fra 2012. Der er siden gennemført en kvalitativ opfølgning på tilfredsheden blandt vores interessenter på universiteterne i 2013.

Notat om opfølgning på brugerundersøgelser, 2013 (PDF)

Brugerundersøgelse 2012 (PDF)

Baggrundsrapport brugerundersøgelse (PDF)

 

Panelevaluering

I en akkreditering nedsætter vi altid et ekspertpanel til at foretage den faglige vurdering af den uddannelse eller hele uddannelsesinstitution, som skal akkrediteres. Med panelevalueringer spørger vi ind til panelernes erfaringer med at deltage i et akkrediteringsforløb. Vi ser blandt andet på, hvordan vi rekrutterer paneler og introducerer dem til opgaven. Vi ser også på, hvordan besøgene og vurderingerne forløber.

De seneste panelevalueringer med baggrundsrapport er fra 2015. Læs om her:

Panelevaluering om nye uddannelser og udbud

Panelevaluering om institutionsakkreditering 1.runde

Panelevaluering om eksisterende uddannelser

Panelevaluering 2012 (PDF)

Baggrundsrapport panelevaluering (PDF)

Kontakt

Vibeke Fahlén