– Danmarks Medie- og Journalisthøjskole


Rådets afgørelse

Akkrediteringsrådet traf afgørelse om institutionsakkreditering af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) på rådsmødet den 7. juni 2019. Her fik DMJX en betinget positiv institutionsakkreditering.

Læs akkrediteringsrapporten og afgørelsesbrevet på Akkrediteringsrådets hjemmeside

Den endelige afgørelse er truffet efter, at DMJX har haft mulighed for at afgive sit høringssvar til Akkrediteringsrådets meddelelse om, at det var sindet at give afslag på akkreditering efter første behandling af akkrediteringsrapporten om DMJX på et rådsmøde den 5. oktober 2018.


Rapport

Akkrediteringsrapporten, som vil udgøre beslutningsgrundlaget for Akkrediteringsrådets afgørelse på rådsmødet 5. oktober 2018, er nu endeligt udarbejdet og offentliggjort.

Læs akkrediteringsrapporten for DMJX her


2. Besøg

Gode samtaler med afsæt i tre audit trails under andet besøg på DMJX

Tre audit trails var omdrejningspunktet, da panelet og Danmarks Akkrediteringsinstitution var på andet besøg i forbindelse med institutionsakkrediteringen af DMJX. Besøget forløb over tre dage og bød på en rundvisning på campus i Aarhus og gode samtaler med engagerede mødedeltagere fra hele institutionen.

Både rektor og kvalitetschef tog godt imod panelet og Danmarks Akkrediteringsinstitution, da de ankom til den karakteristiske bunker på Oluf Palmes Allé onsdag morgen den 28. februar. Det var samtidig et gensyn med et gammelt studiested for to af panelets medlemmer, da campus i Emdrup dannede ramme om det første besøg i processen i september måned. Forude ventede tre begivenhedsrige dage, hvor det skulle belyses, hvordan kvalitetssystemet på DMJX fungerer i praksis via tre udvalgte audit trails:

  1. Kvalitetssikringsprocessen for den enkelte uddannelse: Hvordan identificerer og håndterer DMJX kvalitets- og relevansproblemstillinger på de enkelte uddannelser via forskellige kvalitetssikringsredskaber?
  2. Kvalitetssikring af uddannelsernes videngrundlag: Hvordan kvalitetssikrer DMJX de enkelte uddannelsers videngrundlag og undervisernes kompetencer?
  3. Kvalitetssikring af praktikken: Hvordan arbejder DMJX i praksis med kvalitetssikring af praktik?

På besøgets første dag var institutionens samlede kvalitetssystem og kvalitetssikringen af de enkelte uddannelser i fokus for formiddagens samtaler. Her mødtes panelet med både rektor, kvalitetschef, en områdechef og direktøren for Uddannelse og viden samt undervisere og koordinatorer fra uddannelsen i Kommunikation.

Inden frokost fik panelet og Akkrediteringsinstitutionen et spændende indblik i studiemiljøet på campus. Det skete, da en række studerende viste faciliteter, der spændte fra radiostudier til klipperum, frem. Senere på dagen zoomede panelet ind på kvalitetssikringen af videngrundlaget på tre af professionshøjskolens uddannelser. Til det formål mødtes de med engagerede, ledelsesrepræsentanter, undervisere og forskere samt studerende og kursister fra uddannelserne.

De to følgende dage var panelet og Danmarks Akkrediteringsinstitution rykket til Emdrup. Her var audit trails 1 og 2 i centrum for torsdagens møder med undervisere, koordinatorer og ledelse fra to fagområder og uddannelser samt seks studerende fra professionsbacheloruddannelsen i Medieproduktion og ledelse.

På besøgets sidste dag, fredag den 2. marts, gik panelet tæt på temaer som krav til praktiksteder og dialogen mellem praktiksted og uddannelsen i praktikperioden samt hvordan evalueringer fra de studerende og praktikværterne bruges i sikringen og evalueringen af praktikken på to udvalgte uddannelser. Til det formål var der aftalt møder med både praktikværter, studerende, koordinatorer, undervisere og praktikvejledere samt en områdechef.

Efter et afsluttende møde med højskoleledelsen kunne panelet samle op på indtrykkene fra besøgets møder fredag eftermiddag. Trådene fra de to besøg og det dokumentationsmateriale, som institutionen har indsendt, vil nu blive samlet i en akkrediteringsrapport, som Akkrediteringsrådet skal træffe afgørelse på baggrund af til oktober.

Se program for andet besøg på DMJX


1. Besøg

Humøret var højt og sensommersolen brød frem imellem regnbygerne over Emdrup, da et ekspertpanel og Akkrediteringsinstitutionen var på det første besøg i forbindelse med institutionsakkrediteringen af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole den 19. og 20 september.

Inden ankomsten havde ekspertpanelet fået et godt indblik i institutionens kvalitetssikringssystem på papiret fra en velstruktureret og godt formidlet selvevalueringsrapport, som Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) indsendte før sommerferien. Nu var det tid til at se på det i praksis.

Fra tirsdag morgen til onsdag eftermiddag var der lagt et stramt program, hvor en velforberedt kvalitetschef var med på sidelinjen fra start til slut. Undervejs fik ekspertpanelet lejlighed til at møde repræsentanter fra alle dele af organisationen fra rektor, højskoleledelse og områdechefer over faglige koordinatorer og praktikvejledere til undervisere og studerende. Der var ligeledes lagt et møde ind med medlemmer af uddannelsesudvalg og advisory boards samt et med en række praktikværter.

I løbet af besøget kom ekspertpanelet også rundt på campus, der summede af liv blot få uger efter studie- og semesterstart. Undervejs kom de blandt andet ind i et undervisningslokale, hvor en gruppe studerende netop var gået i gang med at fremlægge en eksamensopgave. Underviseren greb hurtigt ind og viste venligt men resolut gruppen ud.

Når ekspertpanelet og teamet fra Akkrediteringsinstitutionen besøger DMJX næste gang i det nye år, kommer de både til Aarhus og Emdrup. Her vil de dykke dybere ned i en række tematikker, der bliver taget ud som audit trails på baggrund af denne uges besøg.

Se programmet for første besøg på DMJX her


Panelet

Formand: Nikolaj Lubanski, Ph.D. i sociologi. I perioden 2009-2012 har Nikolaj Lubanski arbejdet på Professionshøjskolen Metropol, som hhv. prorektor og direktør for forskning og udviklingsafdelingen. Han har i en periode været direktør for Danmarks Forvaltningshøjskole, hvor han var direktør for institutionens Center for Ledelse. Pt. er han direktør for Talent Attraction hos Copenhagen Capacity. Nikolaj Lubanski har tidligere medvirket i institutionsakkrediteringen af professionshøjskolen UC Syd og er medlem af Uddannelse- og Forskningsministeriets Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser.

Troels Mylenberg, uddannet journalist og har siden 2011 været chefredaktør på Fyns Amt Avis. Fra 2017 overtager han ligeledes chefredaktørposten på Jysk Fynske Medier. Troels Mylenberg har været leder af journalistuddannelsen på Syddansk Universitet samt forstander på Vallekilde Højskole. Hertil har han været ansat som journalist og redaktør på Weekendavisen, Berlingske Tidende, Ekstra Bladet, Dagbladet Dagens og Fyens Stiftstidende.

Johann Roppen, Ph.D. i journalistik og medievidenskab og har siden 2015 været rektor ved Høgskulen i Volda. Johann Roppen har arbejdet som journalist på Vikebladet og været hhv. rådgiver og seniorrådgiver i medietilsynet samt Center for Forskning og Udvikling ved Høgskulen i Volda. Hertil er han norsk repræsentant i mediestøtteudvalget i Danmark, som er nedsat af kulturministeren, og har tidligere været en del af det norske mediestøtteudvalg.

Steen Steensen, Ph.D. i kommunikation og mediestudier og har siden 2015 været leder ved institut for journalistik og mediefag på Høgskolen i Oslo og Akershus. Sten Steensen forsker og underviser i featurejournalistik, multimedier, undersøgende journalistik og forskningsmetode. Han er redaktør på Norsk Medietidsskrift, som henvender sig til forskere og andre interessenter inden for medieforskning. Hertil har han været ansat som journalist på VG Schibsted Media Group og Adgerposten.

Inge Bech, lærerstuderende ved VIA university college 2015-2019. Inge Bech har siddet i de studerendes råd ved læreruddannelsen i Skive siden studiestart, hvor hun i 2016 blev valgt som næstformand. I 2016 blev hun valgt som formand for de studerendes råd for hele VIA og har siden siddet i VIAs bestyrelse. Inge Bech har været med til at etablere studenterforum UC, der er et studenterpolitisk organ for alle professionshøjskolestuderende.


Selvevalueringsrapport

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole indsendte i juni 2017 deres selvevalueringsrapport og dermed deres ansøgning om institutionsakkreditering.

Læs rapporten her


Projektleder

  • Mobil:  

Team

Sofie Bjerg Kirketerp

Chefkonsulent


Deadline og datoer

Deadline for ansøgning/selvevaluering: 25. juni 2017

1. besøg: 19. - 20. september 2017

2. besøg: 28. februar - 2. marts 2018

Høring, rapport: Uge 23 - 26 2018 (ikke endeligt fastlagt)

Rådsmøde: 5. oktober 2018 og 7. juni 2019

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX)

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) er en professionshøjskole med campusser i Aarhus og Emdrup ved København. Institutionen udbyder seks professionsbacheloruddannelser: Journalistik, Fotojournalistik, Kommunikation, Medieproduktion og Ledelse, TV- og Medietilrettelæggelse samt Visuel Kommunikation. Derudover udbyder DMJX fire uddannelser på bachelor- og kandidatniveau i samarbejde med Aarhus Universitet samt kompetencegivende videreuddannelse målrettet kommunikations- og mediebranchen.

Kilde: dmjx.dk

Hjemmeside: Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX)

Sprog: Akkrediteringen foretages på dansk