– Københavns Erhvervsakademi, genakkreditering


Afgørelse

Akkrediteringsrådet afgjorde institutionsakkrediteringen af Københavns Erhvervsakademi på et rådsmøde 8. marts 2017. Her fik KEA en positiv institutionsakkreditering. Læs akkrediteringsrapporten og afgørelsesbrevet på Akkrediteringsrådets hjemmeside.


Rapport

Afgørelsen om institutionsakkrediteringen af KEA træffes af Akkrediteringsrådet 8. marts 2017. Afgørelsen vil blive truffet med afsæt i akkrediteringsrapporten udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitution.
Læs akkrediteringsrapporten.


Projektleder

Sofie Bjerg Kirketerp

Chefkonsulent

Team

  • Mobil:  

Datoer

Selvevaluering:

Besøg: 28. og 29. september 2016.

Høring: 21.november – 12. december

Afgørelse: 8. marts 2017

Intro

Panel:


Formand: Frode Eika Sandnes
er ph.d. i computer science fra University of Reading og professor i informationsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, hvor han frem til august 2015 desuden har fungeret som prorektor for forskning og internationalisering. Frode Eika Sandnes er tidligere panelformand og panelmedlem i forbindelse med NOKUT’s institutionsakkrediteringer af norske videregående uddannelsesinstitutioner. Desuden er han medlem af bestyrelsen for International Network for Engineering Education and Research (iNEER). Frode Eika Sandnes deltog i institutionsakkrediteringen af Københavns Erhvervsakademi, der blev afgjort i 2015.

Ulla-Karin Nordänger er dr.pæd. og docent ved Institutionen för utbildningsvetenskap på Linnéuniversitetet. Hun underviser og forsker inden for det uddannelsesvidenskabelige og pædagogiske område, bl.a. inden for studerendes praktik og underviseres arbejdsvilkår. Ulla-Karin Nordänger deltog i institutionsakkrediteringen af Københavns Erhvervsakademi, der blev afgjort i 2015.

Hans Jørn Hansen,MBA i forandringsledelse, tidligere chefkonsulent og direktør i Insero Science Academy, som tilbyder rådgivning og uddannelse inden for energi, innovation, entreprenørskab og teknik-naturvidenskab samt understøtter samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv. Tidligere uddannelseschef i Insero Horsens (tidligere Energi Horsens Fonden) med ansvar for uddannelses-, udviklings- og forskningsprojekter. Hans Jørn Hansen er tidligere rektor for Ingeniørhøjskolen i Horsens. Han har desuden været studierektor og medlem af direktionen på Vitus Bering Danmark med ansvar for udvikling og drift af institutionens tekniske og merkantile uddannelser. Hans Jørn Hansen deltog i institutionsakkrediteringen af Erhvervsakademi Aarhus, der blev afgjort i januar 2016.

Camilla Bader Hinrichsen, dimittend fra erhvervsakademiuddannelsen til markedsføringsøkonom på IBA Erhvervsakademi Kolding, 2015. Camilla Bader Hinrichsen har været studenterrepræsentant i IBA Erhvervsakademi Koldings bestyrelse og medlem af studenterrådet i perioden 2013-14. Camilla Bader Hinrichsen deltog i institutionsakkrediteringen af Erhvervsakademi Aarhus, der blev afgjort i januar 2016.