STAR-møde om inddragelse af studerende

Danmarks Akkrediteringsinstitution arrangerede 29. november det andet møde for STAR – De Studerendes Akkrediteringsråd. STAR er etableret for at skabe et tværgående forum for at diskutere kvalitet i uddannelser med – og mellem – de studerende, og det var der rig lejlighed til på mødet.

 

Input til kommende analyser

Repræsentanterne for de studerendes organisationer skød ind med en række gode input til de tværgående analyseprojekter, som Danmarks Akkrediteringsinstitution vil kaste sig over i 2015. De studerendes ønsker, betragtninger og overvejelser tager vi nu med i den videre proces.

IMG_1362

Bedre inddragelse i institutionsakkreditering

Et centralt emne for mødet var også, hvordan de studerende bedst inddrages i akkrediteringen af hele uddannelsesinstitutioner. Her har STAR tidligere budt ind med en række udviklingsforslag i forhold til, hvordan de studerende blandt andet udvælges til at deltage i institutionsakkreditering, hvordan interview mellem akkrediteringspanel og studerende forberedes og planlægges, og hvordan der kan opnås bedre feedback til de studerende efter endt institutionsakkreditering. Disse – og en række yderligere forslag – blev drøftet yderligere på mødet.

Opkvalificering af studenterrepræsentanter

Endelig fulgte en bred diskussion omkring opkvalificering af studenterrepræsentanter – både dem der deltager i institutionsakkreditering, men også dem der er aktive på institutionerne. Her holdt DSF’s næstformand Rasmus Markussen blandt andet oplæg om DSF og European Student Unions arbejde med opkvalificering.

 

Læs mere om STAR – De Studerende Akkrediteringsråd