Da STAR indtog Bredgade

 Cases dannede grundlag for diskussion

Med kikkerten rettet mod disse tre fokuspunkter arbejdede STAR-medlemmerne med to cases: Den første handlede om kontakten til det faglige miljø, hvor STAR-medlemmerne diskuterede, hvordan Akkrediteringsinstitutionen og akkrediteringspanelerne bedre kan vurdere muligheden for kontakt mellem de studerende og undervisere. Herudover blev det også drøftet, hvad der efter STAR-medlemmernes mening og erfaring var vigtigt i forhold til underviserkontakt.

Den anden case handlede om uddannelse- og undervisningstilrettelæggelse. STAR-medlemmerne kom med kvalificerede bud på, hvad Akkrediteringsinstitutionen og akkrediteringspanelerne kan være opmærksomme på, når tilrettelæggelse af uddannelse og undervisning vurderes. I forlængelse af diskussionen blev der budt ind med eksempler, hvor medlemmerne selv havde oplevet dårlig tilrettelæggelse af uddannelse eller undervisning.

Analyseprojekter og input fra STAR

Herefter blev Akkrediteringsinstitutionens analyseprojekter gennemgået. Medarbejdere fra Akkrediteringsinstitutionen præsenterede det netop afsluttede projekt, Veje til viden om fremtidens kompetencebehov, der affødte drøftelser om de eksisterende metoder til sikring af uddannelsernes relevans. Klik på linket herover for at læse mere om analyseprojektet.

Afslutningsvis kom STARs medlemmer med brugbare input til det videre arbejde med analyserne. En generel pointe var, at STAR rigtig gerne vil inddrages i forhold til ideer til nye analyseprojekter.
Læs mere om STAR – De Studerendes Akkrediteringsråd her.