Livlige uddannelsesdebatter på Folkemødet

Uddannelse var et af de helt store temaer på årets Folkemøde på Bornholm, hvor over 500 arrangementer satte uddannelse på dagsordenen.

I Danmarks Akkrediteringsinstitution stod vi for tre arrangementer og var derudover paneldeltagere i en række andre debatter, hvor vi fik mulighed for at bidrage med viden om og perspektiver på uddannelseskvalitet og kvalitetssikring.

 

Dannelsens plads i uddannelsessystemet

Som en af Folkemødets første debatter satte Akkrediteringsinstitutionen sammen med Finanssektorens Arbejdsgiverforening fokus på dannelsens rolle i det videregående uddannelsessystem.

En hurtig afstemning blandt tilhørerne i teltet viste stor enighed om, at dannelse og videregående uddannelse hører sammen. Men i panelet fandt man ikke samme enighed om det spørgsmål.

”Dannelse bør ske i hjemmet, hos den enkelte og i folkeskolen. Det er ikke en opgave for de videregående uddannelser,” lød det blandt andet fra Marianne Dissing, adm. direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening.

Det synspunkt var de fleste øvrige paneldeltagere uenige i, og derfra flød en ivrig debat, hvor også publikum bød flittigt ind.

Vi siger tak til paneldeltagerne Yasmin Davali (Danske Studerendes Fællesråd), David Budtz Pedersen (Aalborg Universitet), Mikkel Bogh (Statens Museum for Kunst), Niels Egelund (EA Kolding) og Marianne Dissing (Finanssektorens Arbejdsgiverforening).

 

_VAL5523
Hvor skal uddannelserne ligge?

Vi sparkede fredagens Folkemøde-program i gang med en skarp uddannelsesdebat. Det store spørgsmål var uddannelsernes placering i landet – centralisering eller mere regional spredning. Der blev talt om at samle uddannelseslandskabet til enkelte eliteuddannelsesinstitutioner, uddannelseskvalitet, det regionale arbejdsmarkeds behov og efterspørgsel samt mobiliteten af studerende, undervisere og hele uddannelsesinstitutioner.

Debattens rute slog også smut omkring de overordnede rammer for uddannelsesområdet, fremtidens perspektiver, styring af de unges studievalg ud fra samfundets behov og det passende antal af videregående uddannelser i et land af Danmarks størrelse.

Et morgenfriskt panel og ordstyrer Clement Kjersgaard sørgede for en livlig debat. Et fyldt telt af tilhørere var også ivrige efter at blande sig med spørgsmål og kommentarer. Det gjaldt særligt studerende og repræsentanter fra de egne af landet, hvor uddannelserne er mere tyndt spredt ud.

Vi siger tak til det store fremmøde af publikum og til paneldeltagerne Flemming Besenbacher (Carlsbergfondet/Aarhus Universitet), Camilla Wang (UC Sjælland), Per B. Christensen (Akkrediteringsrådet), Maja Horst (Københavns Universitet) og Christian Mathiasen (EA Aarhus).


Sigtekornet rettet mod praksis

Lørdag rykkede vi ind i Forsvarets uddannelseslastbil Check Point One, hvor det blev debatteret, hvordan dimittender fra uddannelser, der er baseret på praksis, er afhængige af den nyeste viden på deres område. Lørdagsdebatten var blevet til i et samarbejde mellem Forsvarsakademiet, Tænketanken DEA og så os i Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Fra scenen slog dekan på Forsvarsakademiet Ole Kværnø indledningsvist tonen an:

”Hos os skal vi uddanne til morgendagens krig, men erfaringen fra vores soldater er fra i dag – det er en kæmpe udfordring.”

Pointen vakte genkendelse hos andre panelmedlemmer og tilhørere, der kunne overføre pointen til deres daglige ”kamppladser”. Derfra var banen kridtet godt op, debatten livlig og meningerne markante.

Vi siger tak til ordstyrer Jannik Schack fra DEA og til paneldeltagerne Laust Joen Jakobsen (Professionshøjskolen UCC), Ole Kværnø (Forsvarsakademiet) Laila Kildesgaard (Bornholms Regionskommune), Søren Barsøe (Opklaringsbataljonen), sygeplejerskerne Lotte Evron og Trine Stougaard Madsen samt Rune Heiberg Hansen fra Danmarks Akkrediteringsinstitution.

_VAL6488

#danmarksbedsteuddannelser
I Danmarks Akkrediteringsinstitution er vi kommet til en erkendelse: Det er langt fra alle, der alene ud fra vores navn kan afkode, hvad det egentlig er, vi arbejder for. Så med et hashtag og et 120 centimeter skumskilt forsøgte vi at forklare det helt enkelt: Vi kæmper hver dag for #danmarksbedsteuddannelser. Vores opgave er at sikre og udvikle kvaliteten af alle videregående uddannelser, og enhver studerende fortjener at gå på en uddannelse, der stræber mod at være rigtig god – ja, helst blandt Danmarks bedste. Det kommer vi også fremover løbende til at sætte fokus på.

Lykke Friiscamilla wang og Harald Mikkelsen

 

Per B, Rune, Clement og BesenbacherYasmin Davali og studerendes fælleråd