Fra kvalitetsmåling til fremtidens institutionsakkreditering i et studenterperspektiv

Tirsdag formiddag bød Akkrediteringsinstitutionens tovholdere for STAR velkommen til ni repræsentanter fra nogle af landets største studenterorganisationer. Mødet var det 9. i rækken siden februar 2014. Her blev De Studerendes Akkrediteringsråd oprettet som et forum for løbende dialog mellem de studerende og Danmarks Akkrediteringsinstitution om kvalitetssikring og -udvikling på landets videregående uddannelser.

Nationalt studenterombud på vej
Det første oplæg på mødet kom fra Studenterforum UC’s formand, Christopher Ammentorp, og Anna Petrea Thomsen fra DM Studerende, som fremlagde deres forslag til oprettelsen af en national ordning med studenterombud.  Forslaget lægger blandt andet op til, at der nedsættes en studenterombudsmand per 15.000 studerende. Det svarer til cirka 15 studenterombudsmænd på landsplan, der skal indgå i et netværk med mulighed for sparring på tværs af de videregående uddannelser.

Forslaget er blevet til på baggrund af en ny lov i Norge, der sikrer, at alle studerende skal have adgang til studenterombudsmand og gode erfaringer fra Københavns Universitet. Her har man nedsat en studenterambassadør, der fungerer som en uvildig instans for universitetets studerende.

De to studenterrepræsentanter fremhævede, at de seneste års reformer har øget usikkerheden blandt studerende, mens #MeToo bølgen har sat fokus på sexisme på landets uddannelsessteder. På Københavns Universitet oplever studenterambassadøren således en stigning i antallet af sager.

Kvalitetsmåling under udvikling
Efter en kort pause gik Rune Heiberg Hansen, der er områdechef i Akkrediteringsinstitutionen, på. Han er også medlem af ekspertgruppen, som skal udvikle den kvalitetsmåling, der indgår i den nye bevillingsmodel for de videregående uddannelser. I sit oplæg gav han medlemmerne af STAR indblik i både rammer og proces for målingen.

Undervejs i oplægget blev der stillet flere kvalificerede og nysgerrige spørgsmål fra de studerende. Efterfølgende bød henholdsvis formanden for Studenterforum UC og den uddannelsespolitiske næstformand for DSF ind med deres syn på processen, og hvad den nye kvalitetsmåling skal kunne i et studenterperspektiv. De er begge deltagere i den referencegruppe, der er nedsat i forbindelse med udviklingen af kvalitetsmålingen.

Frem mod anden runde af institutionsakkreditering
Mødets tredje store tema var overgangen fra første til anden runde af institutionsakkreditering. Efter en kort introduktion til akkrediteringskonceptet og den nuværende model, tog Rune Heiberg Hansen igen over. Det gjorde han med et oplæg om de overordnede sigtelinjer for den nye, tilpassede akkrediteringsmodel, der skal træde i kraft i 2019, når de første uddannelsesinstitutioner skal påbegynde deres anden institutionsakkreditering.

I oplægget ridsede han to overordnede hensyn og temaer op. På den ene side skal der være balance mellem kontinuitet og progression. På den anden side ligger det fast, at akkrediteringsprocessen skal være mindre ressourcetung i anden runde. Han afsluttede med at skitsere Akkrediteringsinstitutionens vision for næste runde og en tidslinje, der viser, at vi stadig er tidligt i udviklingen af den nye akkrediteringsmodel.

Det mundede ud i en fælles debat om, hvordan der sikres en god inddragelse af de studerende i udviklingsprocessen baseret på udveksling af erfaringer fra første runde. Herefter blev mødet afsluttet med en fælles konstruktiv diskussion om, hvordan forummet i STAR fremover skal bruges og bringes i spil.

Læs referat fra STAR-mødet

Næste møde i STAR afholdes den 11. oktober