Årsmagasin 2023: Tilbageblik og fremsyn – Udviklingsspor i kvalitetssikringen af de videregående uddannelser


Årsmagasin 2023 ser tilbage på de ti år, der er gået siden oprettelsen af Danmarks Akkrediteringsinstitution. Fokus er her på, hvad overgangen til institutionsakkreditering har ført med sig, og på hvordan det står til med ambitionerne om kontinuitet i en forenklet ramme samt et øget udviklingsfokus i anden runde af akkrediteringer. Samtidig bliver der set på udviklingsspor i forhold til fremtidens akkrediteringer i årets tema, der blandt andet byder på interviews med uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund, prorektorer fra Copenhagen Business School og VIA University College samt rektor på Fredericia Maskinmesterskole.

Årsmagasinet tager også læseren med i kulissen og gør status på den igangværende udvikling af et nyt akkrediteringskoncept for de kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet samt ser tilbage på årets gang i Akkrediteringsinstitutionen. Læs her om den kvalitetsformiddag for studerende og det temamøde om uddannelseskvalitet på decentrale udbud, som Østre Skole var ramme for først på året. Læs også om årets vidensprojekt og de forskellige typer af andre vurderinger, som Akkrediteringsinstitutionen også gennemfører som indtægtsdækket virksomhed.

Sidst men ikke mindst giver magasinet et overblik over årets afgørelser og kommende akkrediteringer i 2024.

Har du spørgsmål til årsmagasinet, eller ønsker du et trykt eksemplar, så kontakt:

Sofie Gry Laursen

Sofie Gry Laursen

Kommunikationsansvarlig