Årsmagasin 2016


Forfatter: Danmarks Akkrediteringsinstitution

Fremover bliver den studentercentrerede læring et fast element i den eksterne sikring af uddannelseskvalitet. Derfor zoomer vi ind på de studerendes rolle i læringen i vores Årsmagasin 2016.
Indhold:

TEMA: STUDENTERCENTRERET LÆRING

Nyt fokus på studerende i europæisk kvalitetssikring
Få overblik over de nye fælleseuropæiske standarder for kvalitetssikring, hvor den studentercentrerede læring er kommet ind som et nyt punkt.

Er de studerende i centrum?
På flere områder står det godt til med den studentercentrerede tilgang til læring på de danske uddannelser. Men der er også aktuelle svagheder og fremadrettede udfordringer. Det vurderer to af landets store studenterorganisationer.

En studerende til kamp for mere feedback: ”Afskaf karakterer”
Ifølge retorikstuderende Kirsten Enemark skal karaktererne ud, og en egenskabssamling og mere feedback skal ind i stedet.

”Jeg skal ikke lave den flotteste undervisning, men den, de studerende får mest ud af”
Kom med ind i et undervisningslokale på Københavns Universitet, hvor årets underviser giver sit bud på god undervisning og studentercentreret læring og forsøger at skabe levende billeder ud af tør sandsynlighedsmatematik.

Studentercentrering i en verden af animation
The Animation Workshop i Viborg har fra starten været bygget op på et fundament af dybt demokrati. Og det rimer på studentercentrering, medbestemmelse … og ugentlige møder om følelser.

Syddansk Universitet på erkendelsesrejse med de studerende i førersædet
I 2010 tog Syddansk Universitet det første spadestik til projektet ”Den studerende i centrum”. Men hvorfor og hvordan? Rektor, en pædagogisk leder og en studenterrepræsentant fortæller om projektet.


ANALYSERAPPORTER FRA DANMARKS AKKREDITERINGSINSTITUTION

MOOCs – Kvalitet og perspektiver
Hvad er MOOCs, hvilke kvalitetsperspektiver knytter sig til dem, og hvordan kan MOOCs spille sammen med ordinære uddannelser? En analyserapport afdækker feltet.

Er det træls at være lillesøster? Fordele og kvalitetsudfordringer i forbindelse med uddannelser på små campusser
Små campusser er udfordrede og sårbare på nogle områder med hensyn til at sikre kvaliteten af deres uddannelser. Men de har også særlige styrker og gode håndteringspraksisser, afdækker analyserapporten.

Eksterne undervisere – et inspirationskatalog
Eksterne undervisere bruges flittigt brugt på landets videregående uddannelser, men hvordan inddrages de bedst muligt?

Studentercentreret læring
Dette projekt retter analytisk fokus mod studentercentreret læring. Afsættet er de reviderede eurpæiske standarder for kvalitetssikring 2015, der som et nyt element indeholder et specifikt fokus på studentercentreret læring.

 

Bredt rundt om uddannelseskvalitet på Folkemødet
På årets Folkemøde førte Akkrediteringsinstitutionen publikum gennem et bredt felt af uddannelsestemaer med et soloarrangement og to debatter i samarbejde med medarrangører.

Sagt på Folkemødet

Årets afgørelser
Få overblik over udfaldet af alle Akkrediteringsrådets afgørelser i 2016.

Igangværende og kommende institutionsakkrediteringer
Hvilke institutionsakkrediteringer er i gang, hvornår bliver de afgjort, og hvilke institutioner tager vi hul på i 2017? Få overblikket.

 

Læs Årsmagasin 2016 her

 

Trykte eksemplarer og kontakt
Ønsker du trykte eksemplarer af magasinet tilsendt – eller har spørgsmål til Årsmagasinet – kontakt:

Daniel Sebastian Larsen, kommunikationsansvarlig: dsl@akkr.dk

 

IMG_2677