Årsmagasin 2019 – fokus på internationale tendenser og oprettelse af nye uddannelser


Hvad rør sig på den internationale scene for kvalitetssikring af uddannelser?
Hvordan har DTU, UC SYD og alle andre institutioner udnyttet den mulige genvej til at oprette nye uddannelser?
Og hvad vil ministeren med uddannelseskvaliteten?