Årsmagasin 2020: Uddannelse og undervisning i coronaens skær


Hvad har coronapandemien betydet for de videregående uddannelsesinstitutioner, deres studerende og for uddannelseskvaliteten? Årsmagasin 2020 har fokus på uddannelse og undervisning i coronaens skær – og på årets akkrediteringer og andre aktiviteter i Akkrediteringsinstitutionen.

Med Årsmagasin 2020 lægges Akkrediteringsinstitutionens vanlige fokus på uddannelseskvalitet ned over den pandemi, der har præget året alle steder. Vi ser nærmere på, hvordan de videregående uddannelsesinstitutioner har tacklet coronaudfordringerne, hvordan uddannelseskvaliteten og tilrettelæggelsen af uddannelser og undervisning er blevet påvirket, og hvad det har betydet for de studerende.

Kaos, kvalitetstab og flerstrengede indsatser er noget af det, der fremhæves af rektorerne fra Copenhagen Business School, VIA UC, Zealand og UC Lillebælt. Der kigges også fremad med fokus på den læring, der tages med videre fra hele nedlukningen og coronaundervisningen.
Læs også, hvordan de studerende fra tæt hold har mærket konsekvenserne og både er blevet ramt på kvaliteten af undervisningen og på det personlige plan, hvor ensomhed, strukturvanskeligheder og store bekymringer har solidt greb i mange. Interview med Studenterrådgivningen, Danske Studerende Fællesråd, Sygeplejerskestuderendes Landssammenslutning og Maskinmesterstuderendes Landsråd.

Årsmagasinet kigger også indad og gengiver, hvad coronaen har betydet for gennemførslen af akkrediteringsforløb, både i Danmark og i et europæisk perspektiv.

Se også Akkrediteringsinstitutionens publikationer fra året, hvor der blandt andet var stort fokus på snitfladerne mellem køn, ligestilling og uddannelseskvalitet i både dansk og europæisk kontekst.

Endelig kan du se alle årets afgørelser og få overblik over det kommende års akkrediteringer.

Ved spørgsmål ang. Årsmagasinet, kontakt:

Daniel Sebastian Larsen

Daniel Sebastian Larsen

Kommunikationsansvarlig