Årsmagasin 2021


I Akkrediteringsinstitutionens Årsmagasin 2021 kan du læse om årets vidensprojekter, om et stort forløb med smag af egen medicin og se alle årets afgørelser og kommende akkrediteringer. Magasinet byder også på interview med Birthe Friis Mortensen, der som ny formand for Akkrediteringsrådet tegner de første streger for rådets arbejde op.

Årsmagasinet giver først og fremmest indblik i året der gik i Akkrediteringsinstitutionen. Udover alle afgørelser, igangværende og kommende institutionsakkrediteringer kan du også læse mere om årets vidensprojekter.

Her var i 2021 fokus på microcredentials og nye, fleksible uddannelsesveje gennem livet, både med publikation og seminar om emnet. Sidstnævnte i samarbejde med VIA UC.

Der blev også holdt seminar om forskningsbasering af uddannelse, ligesom en publikation med cases zoomede ind på (primært) erhvervsakademiernes arbejde med kvalitetssikring af de praktikforløb, der fylder meget i deres uddannelser.

I Årsmagasinet kan man også læse om det nye Akkrediteringsråd, der blev udpeget med tiltrædelse fra 1. januar 2022. Få overblik over de nye medlemmer og læs interview med rådets nye formand, Birthe Friis Mortensen.

Endelig kan man få overblikket over den proces, som vi som akkrediteringsinstitution selv skal igennem for at vise, at vi har tilstrækkeligt styr på vores egen kvalitetssikring. Det sker i regi af de europæiske kvalitetssikringsorganisationer ENQA og EQAR. Her kom Akkrediteringsinstitutionen selv under lup – heldigvis med et positivt udfald.