Den svære overgang. Faglige løsninger i overgangen fra professionsbachelor- til kandidatuddannelser.

Sidst opdateret: 26.04.2014

Publikationen afdækker de kompetence- og kvalitetsmæssige udfordringer, der typisk følger med, når kandidatuddannelser sigter mod at optage studerende med professionsbachelorbaggrund, samt præsenterer de løsningsmodeller, institutionerne anvender.


Forfatter: Danmarks Akkrediteringsinstitution

Kontakt

Daniel Sebastian Larsen