Ekstern kvalitetssikring i Europa – Et tværgående blik på nationale kvalitetssikringssystemer for de videregående uddannelser


Forfatter: Danmarks Akkrediteringsinstitution

Hvordan kan elementer som akkreditering, evalueringer og tematiske analyser sættes sammen som forskellige byggeklodser i et nationalt kvalitetssikringssystem inden for rammen af de fælles europæiske kvalitetssikringsretningslinjer (ESG’erne)? Det spørgsmål danner afsæt for ’Ekstern kvalitetssikring i Europa – et tværgående blik på nationale kvalitetssikringssystemer for de videregående uddannelser’.

Publikationen tager form som en casesamling og giver et vindue til international viden om akkreditering og kvalitetssikring. Den bidrager også med et indblik i udviklingen af det danske akkrediteringssystem i lyset af Danmarks deltagelse i samarbejdet om at skabe en fælles ramme for styrket kvalitet og relevans af de europæiske videregående uddannelser. Et samarbejde, der blandt andet også har haft øget gennemsigtighed og gensidig anerkendelse på tværs af landegrænser som fokuspunkter.

Indhold og opbygning
Publikationen består af to dele. En indflyvning, der skitserer hovedlinjerne i den europæiske kvalitetssikringsarkitektur, og ni landecases, som illustrerer variationer og fællestræk i national praksis og metode for ekstern kvalitetssikring i udvalgte lande.

Hver case følger den samme skabelon med en historisk indflyvning og karakteristik af landets tilgang til ekstern kvalitetssikring og den nationale kvalitetssikringsorganisations nuværende opgaver. Dette følges op af en opsummering af vurderingsområder og mulige udfald ved institutionsakkreditering og lignende periodiske reviews eller audits.

Få tilsendt et eksemplar
Vil du have et trykt eksemplar af publikationen tilsendt, eller har du spørgsmål om den, er du velkommen til at kontakte kommunikationsmedarbejder Sofie Gry Lausen – [email protected] / 72318803