Eksterne undervisere på videregående uddannelser – et inspirationskatalog


Forfatter: Danmarks Akkrediteringsinstitution

I inspirationskataloget sættes der fokus på, hvordan de eksterne undervisere, som er flittigt brugt på videregående uddannelser i Danmark, inddrages bedst muligt.

Vi har fundet frem til seks temaer, som er centrale, når det gælder institutionernes brug af eksterne undervisere. Temaerne bygger på Akkrediteringsinstitutionens erfaringer fra akkreditering af uddannelser samt på bidrag fra undervisere, studenterrepræsentanter og uddannelsesinstitutioner, og er som følger:

Tema 1: Den strategiske ramme for brugen af eksterne undervisere

Tema 2: Hurtig og god inklusion af eksterne undervisere

Tema 3: Samarbejde mellem erfarne undervisere og eksterne undervisere

Tema 4: Evaluering og feedback

Tema 5: De eksterne underviseres udvikling

Tema 6: Eksterne undervisere som en del af holdet