Er det træls at være lillesøster? Fordele og kvalitetsudfordringer i forbindelse med uddannelser på små campusser


Forfatter: Danmarks Akkrediteringsinstitution

Analyserapporten afdækker, at de videregående uddannelsesinstitutioners små campusser er udfordrede og sårbare på nogle områder i forhold til at sikre kvaliteten af deres uddannelser. Men de har også særlige styrker og gode håndteringspraksisser.

 

Definition: ”små campusser”
Campusser, som ligger i en anden kommune end uddannelsesinstitutionens hovedcampus og hvor 20 % eller mindre af institutionens samlede optag af studerende (opgjort i 2013) er tilknyttet.


Få trykt eksemplar
Ønsker du at modtage et trykt eksemplar af rapporten (eller flere), kan det rekvireres på [email protected] – så længe lager haves.

Få analyserapporten præsenteret
Vi tager desuden gerne ud hos institutioner, organisationer og andre med interesse for feltet for at præsentere analyserapporten om små campusser. Har et oplæg interesse – eller har du spørgsmål eller kommentarer til rapporten – så kontakt Rune Heiberg Hansen, områdechef for rådsbetjening og analyse – [email protected]