Evaluering af institutionernes ressourcetræk og udviklingsorientering i anden runde af institutionsakkreditering – 2023


Rapporten er en delevaluering baseret på evalueringer med følgende ni institutioner efter, at de har afsluttet anden runde af institutionsakkreditering:

  • Syddansk Universitet
  • Professionshøjskolen Absalon
  • Danmarks Tekniske Universitet
  • Erhvervsakademi Aarhus
  • Copenhagen Business School
  • IT-Universitetet i København
  • VIA University College
  • Københavns Erhvervsakademi
  • UC SYD