Indblik: Uddannelsernes videngrundlag – en casesamling om arbejdet med videngrundlag på de videregående uddannelsesinstitutioner


Forfatter: Danmarks Akkrediteringsinstitution

Videngrundlag er centralt i uddannelsers kvalitet. Det videnarbejde, underviserne udfører, og de videnaktiviteter, der sættes i gang, har en afgørende betydning for at sikre gode uddannelser for de studerende. På tværs af det danske uddannelseslandskab er det et område, der arbejdes målrettet og engageret med. Både blandt undervisere, studieledere og i ledelseslagene.

Læs casesamlingen
Indblik: Uddannelsernes videngrundlag – en casesamling om arbejdet med videngrundlag på de videregående uddannelsesinstitutioner

Seks cases og tre interviews
Casesamlingen afspejler det differentierede udgangspunkt for arbejdet med videngrundlag, der er på de danske videregående uddannelsesinstitutioner. De seks cases omfatter således både universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier og en kunstnerisk uddannelsesinstitution fordelt over hele danmarkskortet. Der zoomes også ind på videnarbejdets rolle i etableringen af nye uddannelser såvel som på veletablerede uddannelser. De seks cases er:

  1. At løfte viden i flok – Erhvervsakademi Aarhus
  2. Fra opdagelsen af et forskningsfelt til ambitioner om et humanistisk indspil på medicinuddannelsen – Syddansk Universitet
  3. Viden i musikkens tjeneste – Rytmisk Musikkonservatorium
  4. At finde nye veje til viden fra praksis, når man opbygger et nyt udbud – Professionshøjskolen Absalon
  5. Når forskning og læring går hånd i hånd – Danmarks Tekniske Universitet
  6. Udsyn til omverdenen og rum for lokal virkelyst – VIA University College

Dertil bidrager tre eksperter med hver deres syn på uddannelsesinstitutionernes arbejde med videngrundlag med hovedfokus inden for deres respektive del af den videregående uddannelsessektor. Det sker i tre mere overordnede interviews med henholdsvis en professor i universitetspædagogik og forsknings- og udviklingschefer fra et erhvervsakademi og en professionshøjskole.

Få casesamlingen præsenteret eller tilsendt
Vi tager gerne ud at præsenterer rapporten hos institutioner, organisationer og andre med interesse for feltet. Har et oplæg interesse eller vil du have et eller flere eksemplarer af analysen tilsendt, så kontakt kommunikationsansvarlig Sofie Gry Laursen.

Abonnér på nyhedsbrev