Små humanistiske uddannelser


Forfatter: Danmarks Akkrediteringsinstitution

Opsamlende analyse:
Små humanistiske uddannelser rummer i kraft af deres størrelse kvalitetsmæssige styrker og potentialer, men også tværgående kvalitetsudfordringer.

Analysen finder blandt andet, at uddannelserne har et markant højere frafald af studerende, særligt i begyndelsen af studietiden.
Deres begrænsede størrelse medfører også en skrøbelighed i det uddannelses- og forskningsmiljø, der skal bringe de studerende godt i gennem studierne.
Endelig har de små humanistiske uddannelser generelt en højere ledighed end for humaniora som helhed, dog ikke på et markant højere niveau.

Uddannelsernes størrelse sikrer dem dog samtidig visse styrkepositioner. Et gennemgående træk er muligheden for intensive uddannelsesforløb takket være stor nærhed mellem undervisere og studerende. Denne nærhed giver mulighed for stærke faglige og sociale fællesskaber på uddannelserne.

Endelig viser analysen, at der er store udviklingspotentialer for de små uddannelser, særligt i form af øget samarbejde på en række områder. En øget fokus på samarbejde vil kunne adressere en række af de udfordringer, uddannelserne i dag står over for.

Den opsamlende analyse er baseret på akkrediteringsrapporter for uddannelserne, suppleret med kvalitative interviews med uddannelsernes studieledere, forskere, studienævnsrepræsentanter og nuværende og tidligere studerende.

Ved spørgsmål, kontakt:

Rune Heiberg Hansen
Sekretariatschef
[email protected]
M: 2249 5896

Pressehenvendelser, kontakt:
Daniel Sebastian Larsen
Kommunikationsansvarlig
[email protected]
T: 7231 8804