Står udbyttet mål med indsatsen? Kvalitetsperspektiver på studenterevalueringer på de videregående uddannelser


Forfatter: Danmarks Akkrediteringsinstitution

Gennem tre dele giver publikationen et kig ind i maskinrummet i forhold til, hvordan de studerendes evalueringer indgår i den løbende sikring og udvikling af uddannelsernes kvalitet.

Den første del giver et overblik over evalueringspraksisser med afsæt i akkrediteringsrapporter fra 2020 og frem. Dertil skitseres de overordnede rammer for de nationale studieundersøgelser og undervisningsevalueringer. Dette følges op af en tematisk erfaringsopsamling i del 2, der bygger på kvalitative interviews med ledelser, kvalitetsmedarbejdere, undervisere og studerende fra et bredt udsnit af videregående uddannelser. Opsamlingen tager afsæt i fire temaer:

  1. Undervisningsevalueringernes formål og værdi
  2. Evalueringsmetoder
  3. Evalueringstræthed
  4. Fremtidsperspektiver

Det fjerde tema peger i retning af måder at udvikle og nytænke måden at evaluere undervisningen på de videregående uddannelser. Sigtet er i den forbindelse at nedbringe det administrative ressourcetræk og skabe meningsfulde evalueringsformer, der inddrager de studerende og understøtter deres læring.

Publikationens sidste del præsenterer tre eksempler fra Finland, Flandern og Schweiz. De illustrerer på forskellig vis nogle af de elementer, som de danske interviewpersoner peger i retning af. Dernæst følger et perspektiverende interview med den norske professor i evaluering Bjørn Stensaker. Han udfolder forskellige perspektiver på, om udbyttet står mål med indsatsen i brugen af studenterevalueringer på de videregående uddannelser såvel som internationale udviklingstendenser på området.

Har du spørgsmål til publikationen eller ønsker du et eksemplar tilsendt?
Vi tager gerne ud til uddannelsesinstitutioner, organisationer og andre med interesse for emnet for at præsenterer publikationen og dens centrale pointer. Har du spørgsmål til publikationen eller vil høre om muligheden for et oplæg, så kontakt:

Sanne de Fine Licht Raith

Sanne de Fine Licht Raith

Specialkonsulent

Pressehenvendelser eller forespørgsler om trykte eksemplarer rettes til:

Sofie Gry Laursen

Sofie Gry Laursen

Kommunikationsansvarlig