Veje til kvalitet på decentrale udbudssteder – Tematisk opsamling på kvalitetsperspektiver og initiativer på uddannelsesudbud uden for de fire største byer


Forfatter: Danmarks Akkrediteringsinstitution

Hvordan tiltrækker decentrale udbudssteder nok studerende, når kampen om de studiesøgende bliver større i takt med, at ungdomsårgangene bliver mindre? Hvad skal der til for at skabe solide faglige miljøer væk fra hovedcampus, hvor engagerede undervisere bringer opdateret viden ind i undervisningen? Og hvordan spiller hybride undervisningsformer sammen med opbygningen af attraktive studiemiljøer, der understøtter de studerendes læring og trivsel?

Det er nogle af de spørgsmål, som publikationen tager op. Det er samtidig spørgsmål, som vækker genklang for de fleste uddannelsesudbud uanset geografisk placering, men hvor eventuelle udfordringer kan forstærkes eller være af en anden karakter på decentrale udbud, der typisk er mindre.

Publikationen er en tematisk opsamling på erfaringer fra eksisterende udbud af både universitets-, professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser samt kunstneriske uddannelser fra hele landet. Der sker via fire temaer, som baserer sig på interview med campuschefer, uddannelsesledere og undervisere, og som løbende inddrager viden fra relevante rapporter. De fire temaer er:

  1. Rekruttering af studerende
  2. Videngrundlag og fagligt miljø
  3. Lokal og regional forankring
  4. Studie- og læringsmiljø

Hvert tema indkredser relevante kvalitetsperspektiver, der knytter sig til at udbyde uddannelser decentralt. Det følges op af eksempler på initiativer, som decentrale udbudssteder kan bringe i spil til at imødegå forskellige problemstillinger eller drage nytte af særlige styrkepositioner.

Publikationen rundes af med et perspektiverede interview med Rasmus Leth Jørnø og Anne Kristine Petersen, der begge er lektorer ved Professionshøjskolen Absalon. De giver et indblik i de brede udviklingsmønstre, tendenser og perspektiver i forhold til hybride studie- og læringsmiljøer. Interviewet berører også publikationens øvrige temaer og suppleres af et sammendrag af en case fra skotske University of the Highlands and Islands (UHI).

Vi tager gerne ud til uddannelsesinstitutioner, organisationer og andre med interesse for feltet for at præsenterer publikationen og dens centrale pointer. Har du spørgsmål til publikationen eller muligheden for et oplæg, så kontakt:

Sanne de Fine Licht Raith

Sanne de Fine Licht Raith

Specialkonsulent

Pressehenvendelser eller forespørgsler om trykte eksemplarer af publikationen rettes til:

Sofie Gry Laursen

Sofie Gry Laursen

Kommunikationsansvarlig