– Cphbusiness, genakkreditering


Afgørelse

Akkrediteringsrådet afgjorde genakkrediteringen af Copenhagen Business Academy (Cphbusiness) på rådsmødet den 9. juni 2020. Her fik Cphbusiness en positiv institutionsakkreditering.

Læs akkrediteringsrapporten og afgørelsesbrevet på Akkrediteringsrådets hjemmeside


Rapport

Akkrediteringsrapporten, som vil udgøre beslutningsgrundlaget for Akkrediteringsrådets afgørelse på rådsmødet den 9. juni 2020, er nu endeligt udarbejdet og offentliggjort.

Læs akkrediteringsrapporten for genakkrediteringen af Cphbusiness her


Besøg

Veltilrettelagt besøg på Cphbusiness gav anledning til spændende samtaler

Den 10. og 11. december var et akkrediteringspanel CphBusiness på et veltilrettelagt besøg på afdelingerne i Lyngby og på Nørrebro sammen med medarbejdere fra Danmarks Akkrediteringsinstitution. Her fik de lejlighed til mange spændende samtaler med blandt andet studerende, undervisere og andre relevante repræsentanter fra erhvervsakademiet.

Besøget skete som led i genakkrediteringen af CphBusiness, der i juni 2018 modtog en betinget positiv institutionsakkreditering. Forinden var der blevet udvalgt tre audit trails, der skulle give akkrediteringspanelet en dybere indsigt i, hvordan CphBusiness har arbejdet med at følge op på de problemområder, som akkrediteringspanelet rejste i den oprindelige rapport. Disse er:

  1. Uddannelsesrapporter og udviklingsplaner
  2. Kvalitetssikring af uddannelsernes videngrundlag
  3. Kvalitetssikring af praktikken

I løbet af de to dage interviewede akkrediteringspanelet både studerende, undervisere, praktikvejledere, programledere og områdechefer fra udvalgte uddannelser på tværs af CphBusiness’ afdelinger inden panelet onsdag eftermiddag takkede af ved møde med den samlede direktion.

Undervejs spurgte panelmedlemmerne nysgerrigt ind til en række fokusområder under hvert enkelt audit trail. Eksempelvis var de interesserede i, hvordan uddannelsesrapporterne bringes i spil til at identificere og håndtere kvalitets- og relevansproblemstillinger på hver enkelt uddannelse, og herunder hvordan underviserne inddrages i arbejdet med uddannelsesrapporter og udviklingsplaner.

Akkrediteringspanelet var også interesserede i forskellige aspekter af, hvordan CphBusiness arbejder med at identificere og følge op videnbehov og eventuelle problemer på de enkelte uddannelser og udbud. Endelig var der særligt fokus på, hvordan praktikbesøg og praktikaftaler indgår i kvalitetssikringen af de studerendes praktikforløb.

De mange indtryk og input bliver nu samlet i den akkrediteringsrapport, der skal danne grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om genakkreditering af CphBusiness i juni 2020.

Se programmet for besøget på CphBusiness


Projektleder

  • Mobil:  

Team

  • Mobil:  

Datoer

Selvevaluering: 2. september 2019

Besøg: 10. - 11. december 2019

Høring: 16. marts - 6. april 2020

Afgørelse: 9. juni 2020

Intro

I juni 2018 modtog Copenhagen Business Academy (Cphbusiness) en betinget positiv institutionsakkreditering. Ved genakkrediteringen er der fokus på de udfordringer, der blev identificeret i den første akkrediteringsproces, og om institutionen har imødekommet dem i tilfredsstillende grad. Læs akkrediteringsrapporten og afgørelsesbrevet fra institutionsakkrediteringen af Cphbusiness på Akkrediteringsrådets hjemmeside.

Panelet ved genakkrediteringen af Cphbusiness består af:

- Formand: Hans Jørn Hansen, MBA i forandringsledelse og tidligere chefkonsulent og direktør i Insero Science Academy. Derudover er Hans Jørn Hansen tidligere uddannelseschef i Insero Horsens (tidligere Energi Horsens Fonden) med ansvar for uddannelses-, udviklings- og forskningsprojekter. Han har desuden været rektor for Ingeniørhøjskolen i Horsens, og har været studierektor og medlem af direktionen på Vitus Bering Danmark med ansvar for udvikling og drift af institutionens tekniske og merkantile uddannelser. Han deltog i institutionsakkrediteringen af Copenhagen Business Academy, og har desuden været panelmedlem i forbindelse med institutionsakkreditering af Erhvervsakademi Aarhus og genakkreditering af Københavns Erhvervsakademi.

- Lars Mortensen. Uddannet cand.scient.pol. Lars Mortensen er tidligere afdelingschef i Undervisningsministeriets departement og tidligere styrelseschef i Undervisningsministeriets Institutionsstyrelse og i Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte. Lars Mortensen har deltaget i genakkrediteringen af Erhvervsakademi Sjælland (nu Zealand).

- Solfrid Lind, Direktør for Høyskolen Kristiania. Tidligere direktør for Norges Markedshøyskole, markedschef på Handelshøyskolen BI og markedsdirektør ved Norsk Folkemuseum. Solfrid Lind har deltaget i forbindelse med institutionsakkreditering af Erhvervsakademi Aarhus, samt i forbindelse med akkrediteringer af uddannelsesinstitutioner i Norge.

- Tina Raun Lydeking, studerer på professionsbacheloruddannelsen i finans på University College Lillebælt. Uddannet serviceøkonom fra EAL (nu UCL). Tina Raun er studierådsformand på UCL og medlem af UCL’s uddannelsesvalg. Desuden er hun tidligere medlem af DSR (De Studerendes Råd). Tina Raun har deltaget i uddannelsesakkreditering af professionsbacheloruddannelsen i finans på Erhvervsakademi MidtVest.