Sidst opdateret: 31.08.2018

Rapport

EAL er fra sommeren 2018 blevet nedlagt som selvstændig institution og indfusioneret under UCL. Efter indstilling fra det tidligere Erhvervsakademiet Lillebælts bestyrelse er EALs forløb med institutionsakkreditering blevet afsluttet undervejs i processen, da den kommende afgørelse for UCL’s institutionsakkreditering kommer til at gælde for hele den nye institution, dvs. også den del, der tidligere hed EAL.


2. Besøg

Veloverstået andet besøg på EAL bragte panelet forbi både Odense og Vejle

Andet besøg i forbindelse med institutionsakkrediteringen af Erhvervsakademiet Lillebælt bød på gode samtaler med engagerede studerende, undervisere og ledelse. På tre dage fra den 20. til 22. februar tog panelet og et team fra Danmarks Akkrediteringsinstitution et spadestik dybere i afdækningen af EAL's kvalitetsarbejde med afsæt i fire audit trails.

Under besøget var der et gennemgående fokus på, hvordan erhvervsakademiets kvalitetssystem fungerer på tværs af de to campusser på udbudsniveau. Derudover var der på forhånd udvalgt audit trails, som akkrediteringspanelet ville dykke ned i for at afdække, hvordan kvalitetsarbejdet ved EAL fungerer i praksis:

  • Kvalitetssikring af uddannelsernes relevans
  • Kvalitetssikring af uddannelsernes videngrundlag
  • Kvalitetssikring af uddannelsernes niveau og progression
  • Kvalitetssikring af gennemførsel og frafald

Det skete via en møderække med repræsentanter fra alle dele af organisationen, der blev skudt i gang, da prorektor og den kvalitetsansvarlige ved EAL bød akkrediteringspanelet og teamet fra Danmarks Akkrediteringsinstitution til campus i Odense tirsdag morgen.

Efter et kort møde med ledelsen ved EAL ventede et tætpakket program, hvor kvalitetssikringen af uddannelsernes videngrundlag var i fokus for de første tre møder, før blikket efter en velanrettet frokost blev rettet mod sikringen af uddannelsernes relevans. I løbet af dagen blev der talt med både en uddannelsesdirektør, uddannelseschefer og videncenterchefer såvel som undervisere, studerende, repræsentanter fra uddannelsesudvalg og interne samt eksterne praktikvejledere.

På anden dag i Odense var der atter samtaler med repræsentanter fra alle led af organisationen på programmet fra tidlig morgen til sen formiddag. Kvalitetssikringen af uddannelsernes niveau og progression var omdrejningspunktet for formiddagens møder, før fokus efter frokost rykkede til erhvervsakademiets arbejde med at gennemførsel og frafald. Begge temaer blev belyst via møder med studerende, undervisere og uddannelseschefer fra uddannelser og universer, der var udvalgt på forhånd.

Torsdag gik turen til EAL’s campus i Vejle. Her ventede en formiddag med fokus på relevans, gennemførsel og frafald via møder med campuschefen og udvalgte uddannelseschefer, undervisere og studerende. Da det var første gang, at akkrediteringspanelet besøgte campus i Vejle, var der også lagt en rundvisning af to internationale studerende fra serviceøkonomuddannelsen ind før panelets afsluttende møde med direktionen og opsamling.

I den kommende tid vil ekspertpanelet og teamet af akkrediteringskonsulenterne samle op på indtrykkene fra de to besøg ved EAL og sammenholde med erhvervsakademiets selvevalueringsrapport. Det vil danne grundlag for den akkrediteringsrapport, som Akkrediteringsrådet skal træffe afgørelse om institutionsakkreditering af EAL på baggrund af. Det sker ved rådsmødet den 5. oktober efter, at rapporten har været i høring ved EAL.

Se programmet for andet besøg ved EAL her


1. Besøg

Engageret ledelse og medarbejdere samt et skarpt eksternt blik under første besøg på EAL
Gode samtaler, der spændte vidt fra KUK-konferencer til videngrundlagsrapporter, var på programmet, da Danmarks Akkrediteringsinstitution og et ekspertpanel besøgte Erhvervsakademiet Lillebælt den 26. og 27. september. Her blev de mødt af en åben og engageret ledelse samt engagerede medarbejdere på institutionens flotte nye campus i Odense.

Både rektor, prorektor og erhvervsakademiets kvalitetsansvarlige var mødt op for at tage godt imod, da akkrediteringsteamet og panelet ankom til campus i Odense tirsdag morgen. Det var startskuddet til en dag fyldt med indtryk og gode samtaler med afsæt i den selvevalueringsrapport, som erhvervsakademiet indsendte før sommerferien.

Først på dagen var der lagt tre møder ind med repræsentanter fra den øverste ledelse, kvalitetsenheden og uddannelseschefer fra erhvervsakademiets otte uddannelsesuniverser samt uddannelseslederen for universet Ledelse og Efteruddannelse. Efter en velanrettet frokost var det tid til et mere uddannelsesnært fokus. Her fik panelet og akkrediteringsteamet lejlighed til at mødes med en række fagkoordinatorer, repræsentanter fra viden- og udviklingscentre og ikke mindst de studerende.

Inden panelet rundede af for første besøgsdag viste to studerende rundt i de indbydende rammer, hvor de organiske materialer og farver skabte en god akustik og ro i den store indgangshal. Undervejs blev de multimediedesignstuderendes ’green room’ blandt andet vist stolt frem. De to studerende viste også rundt i deres ’beer box’, der er de studerendes hus. Her er der et inkubatormiljø til studerende med iværksætterdrømme på første sal og en bar med billardborde i stueetagen.

På anden dag var blikket rettet mod erhvervsakademiets samspil med omverden. Her mødtes panelet og akkrediteringskonsulenterne med blandt andet praktikkoordinatorer og eksterne praktikvejledere såvel som projektansvarlige undervisere og eksterne vejledere ved de studerendes virksomhedsprojekter. Det blev fulgt op af møder med en række af de eksterne eksperter, der har deltaget ved uddannelsesevalueringer på erhvervsakademiet og eksterne medlemmer af uddannelsesudvalg.

Før panelet og akkrediteringsteamet takkede af onsdag eftermiddag var der tid til samtaler med bestyrelse og direktion. På baggrund af samtalerne under besøget bliver der udvalgt en række særlige områder og tematikker, der vil blive dykket længere ned i som audit trails ved det andet og sidste institutionsbesøg til februar. Her ser panelet frem til også at besøge Erhvervsakademiet Lillebælts campus i Vejle.

Se programmet for første besøg på EAL her


Panelet

  • Formand: Inge Mærkedahl er tidligere styrelsesdirektør i Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM), bl.a. direktør i Forsknings- og innovationsstyrelsen fra 2006-2011. Før hun kom til UFM har hun bl.a. været direktør for Danmarks Forvaltningshøjskole og direktør i Arbejdsmarkedsstyrelsen samt forskningschef i SFI. Inge Mærkedahl har derudover bl.a. siddet i Erhvervsakademirådet og været formand for Rådet for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser. Inge Mærkedahl er oprindeligt uddannet cand.phil. i samfundsfag.
  • Ernst Sundt er rektor ved Noroff Høyskole. Sundt var med i grundlæggelsen af Noroff som højskole og fagskole og har arbejdet på Noroff som administrativ leder, studieleder, teknisk ansvarlig og vicerektor. Han har en mastergrad i datateknik og har undervist i og udviklet uddannelsesforløb i it-tekniske fag på både fagskole og højskoleniveau. Han har også været fagansvarlig for flere uddannelser ved Noroff.
  • Martin Lauth er direktør i Business Education & Entrepreneurship International, der rådgiver om erhvervsrettet forskning og uddannelse, entreprenørskab samt internationalisering. Han har arbejdet over 20 år i banksektoren og været ekstern lektor og censor ved CBS og universiteterne i over 30 år. Martin Lauth var i 1993-2001 direktør for TietgenSkolen i Odense, og 2002 - 09 adm. direktør for FUHU og DEA (nu Danish Society for Education and Business). Han har været medlem af en række udvalg og advisory boards om videncentre, service management, internationalisering og entreprenørskab. Lauth har desuden været medlem af flere råd om videregående uddannelser, senest Uddannelses- og Forskningsministeriets råd for videregående uddannelse, ligesom han har været medlem af flere evalueringspaneler. Han er uddannet cand.merc. fra CBS og MBA fra University of Wisconsin-Madison.
  • Karin Fogelberg er uddannelsesleder ved læreruddannelsen på Göteborgs Universitet. Hun har bred erfaring med opfølgning og udvikling af kvalitet på uddannelser på Göteborgs Universitet, herunder universitetets kvalitetssikringspolitik. Fogelberg er doktor i journalistik og massekommunikation.
  • Merlina Xhaferi er studerende på professionsbacheloruddannelsen i finans på IBA Erhvervsakademi Kolding. Hun er desuden studenterrepræsentant i erhvervsakademiets bestyrelse.


Selvevalueringsrapport

Erhvervsakademiet Lillebælt indsendte i juni 2017 deres selvevalueringsrapport og dermed deres ansøgning om institutionsakkreditering.

Læs rapporten her


Projektleder

Ditte Strandbygaard

Akkrediteringskonsulent

Team

Kristian Frisk

Akkrediteringskonsulent


Deadline og datoer

Deadline for ansøgning/selvevaluering: 25. juni 2017

1. besøg: 25. september - 27. september 2017

2. besøg: 20. februar - 22. februar 2018

Høring, rapport: Uge 23 - Uge 26

Rådsmøde: 5. oktober 2018

Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL)

Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL) blev etableret i 2009 og huser i dag 4.200 studerende fordelt på 32 videregående uddannelser i Odense og Vejle.

EAL udbyder både erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser inden for syv områder: Finans og økonomi, Events, oplevelse og turisme, Multimedie og IT, Byggeri, Salg, marketing og forretningsudvikling, Teknologi, energi og logistik samt Laboratorie, jordbrug og proces.

På efter- og videreuddannelsesområdet udbydes både akademi- og diplomuddannelser samt jobrettede 6-ugers forløb, virksomhedssamarbejder og online studier/blended learning.

Kilde: eal.dk

Hjemmeside: Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL)

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk