Engagerede studerende kom med værdifulde input

Ambitioner blev fremlagt

Da STAR sidst var på besøg d. 13. april 2016, blev det besluttet, at der var et behov for et fælles grundlag for involvering af studerende i akkreditering. Repræsentanter fra STAR og medlemmer fra Danske Universiteter, Danske Professionshøjskoler og Danske Erhvervsakademier satte efterfølgende hinanden stævne over to møder i en arbejdsgruppe, og diskussionerne her mundede ud i en række punkter under overskriften ”Ambitioner for studenterinvolvering i akkreditering”. På STAR-mødet d. 5.oktober blev ambitionerne så fremlagt. Den overordnede idé er, at ambitionerne skal skabe gennemsigtighed i forhold til udvælgelsen af de studerende til interview i forbindelse med akkrediteringer, samt i forhold til hvilken information de studerende får inden interviewene.

I kølvandet på arbejdsgruppens bidrag holdt Emil Outzen, som er formand i Studenterrådet på Aarhus Universitet, et oplæg omkring, hvordan studenterinvolveringen ser ud hos AU, og hvilke tiltag studenterrådet har gjort for at fremme en dialog omkring institutionsakkrediteringen af universitetet. STAR-medlemmerne diskuterede herefter også, hvordan studenterorganisationerne og Danmarks Akkrediteringsinstitution sammen kan blive bedre til at sikre studenterinvolvering. Den åbne dialog og videndeling mellem studenterorganisationerne var omdrejningspunktet – og der var bred tilslutning til, at formen med oplæg om studenterinvolvering i praksis er en effektiv måde at dele gode og mindre gode erfaringer.

Analyseprojekt og afgørelsesdatabase

På mødet præsenterede Akkrediteringsinstitutionen desuden analyseprojektet om mindre campusser, der rammer offentligheden inden for de nærmeste uger. Og så blev Akkrediteringsrådets nye interaktive afgørelsesdatabase præsenteret af projektmedarbejder Peter Lund Nielsen.

Afslutningsvis bidrog STAR-medlemmerne desuden med at revidere de informationsbreve, Akkrediteringsinstitutionen sender til de studerende, der skal interviewes. Målet var at få medlemmernes input til sprog, format og layout – og det fik vi.

Alt i alt et godt møde med mange gode indtryk, vi tager med videre, så vi kan fortsætte med at sikre #danmarksbedsteuddannelser.

Næste møde i STAR-regi er d. 26. april 2017