Studerende i centrum for læring

To gange årligt mødes en omfattende samling af nationale studenterorganisationer for at have tværgående drøftelser om forskellige aspekter af uddannelseskvalitet. Det sker i STAR – De Studerende Akkrediteringsråd. Møderne og selve STAR-sammenslutningen faciliteres af Danmarks Akkrediteringsinstitution, og på mødet 13. april 2016 var hovedtemaet student centered learning i praksis og i kvalitetssikringsperspektiv.

 

Kvalitetskrav om studerende i centrum for læring
På europæisk plan findes et sæt af fælles standarder og retningslinjer for kvalitetssikring – de såkaldte ESG’er (European Standards and Guidelines) – og som noget nyt indeholder ESG’erne nu et eksplicit krav om sikring af student centered learning.

På STAR-mødet fortalte Steffen Westergaard Andersen, områdechef for Universiteter og kunstneriske institutioner i Danmarks Akkrediteringsinstitution, om de nye ESG’er, og hvad det betyder for de studerende. Det handler blandt andet om at sikre, at den studerende gennem uddannelsen møder varierede pædagogiske metoder, fleksible læringsveje, har en aktiv rolle i læringsprocessen og at der findes en gensidig respekt mellem underviser og studerende.

Steffen Westergård Andersen fortæller om de nye ESG’er og deres betydning for de studerende.

Efter dette oplæg gik STAR-medlemmerne ud i mindre grupper for at diskutere, hvordan det ud fra deres erfaringer og viden står til med student centered learning på de danske uddannelsesinstitutioner, og hvordan uddannelsesinstitutionerne og Akkrediteringsinstitutionen kan fokusere mere på det.

IMG_2125
Gruppedrøftelse blandt STAR-medlemmer. Fra venstre Christopher Prehn Jacobsen (Administrationsbachelorernes Landsforening), Anna Sofie Vedersø Larsen (Sammenslutningen af Dansk Socialrådgiverstuderende) og Katrine Aagaard (De pædagogstuderendes Landskreds).

 

Interviewet af europæisk panel

Som afslutning på dagen blev en række af STAR-medlemmerne interviewet af et internationalt panel, der var på besøg i forbindelse med, at Akkrediteringsinstitutionen selv er i gang med at blive akkrediteret (igen) af ENQA – den europæiske sammenslutning af kvalitetssikringsorganisationer. Læs mere om ENQA-processen ved at klikke her.

 

Kontakt og spørgsmål
Ved spørgsmål ang. STAR, kontakt: