Første besøg på UCL bød på gode samtaler og rundvisning på nyt campus

En velforberedt bestyrelsesformand og rektor tog imod, da panelet og Akkrediteringsinstitutionens medarbejdere ankom til University College Lillebælts nye campus på Niels Bohrs Allé i Odense den 14. september 2017. Forud lå to dages tætpakket program, hvor panelet fik lejlighed til at få større indsigt i, hvordan kvalitetssikringssystemet på UCL er bygget op og fungerer i praksis. Til trods for det våde og grå septembervejr, viste det nye campus sig som et lyst, moderne campus med god plads til både undervisning og sociale aktiviteter på tværs af uddannelser og fag.

Fra start til slut bød besøget på gode samtaler med repræsentanter fra alle dele af organisationen. På første dag mødtes panelet blandt andet med professionshøjskolens bestyrelse, rektorat, vicedirektører for de respektive områder og forskningschefer. Inden dagens opsamling og et møde med en række praktikværter og medlemmer af uddannelsesudvalg, var der også indlagt et møde med den tværgående kvalitetsgruppe på UCL. På anden dag mødtes panelet og akkrediteringsteamet blandt andet med en række studerende og uddannelsesfaglige medarbejdere, der alle har en særlig indsigt i kvalitetsarbejdet på institutionen.

Under besøget fik panelet og akkrediteringsteamet også lejlighed til at se nærmere på forvandlingen fra det gamle Teknikum til det nye, moderne campus, der samler alle UCL’s ni professionsbacheloruddannelser under samme sted. Det skete da en gruppe studerende viste rundt på de i alt 33.250 renoverede og ombyggede kvadratmeter i den karakteristiske bygning fra 1960erne. Rundvisningen førte også forbi det nybyggede radiografiske professionslaboratorium, hvor radiografstuderende viste en CT-scanner frem.

På baggrund af besøget bliver der udvalgt en række særlige områder eller tematikker. Disse vil panelet og Akkrediteringsinstitutionens medarbejdere dykke længere ned i som audit trails ved det andet besøg i forbindelse med institutionsakkrediteringen af UCL. Det finder sted til februar, hvor panelet og akkrediteringsteamet også vil besøge flere af professionshøjskolens fire campusser.

Se programmet for første besøg på UCL her

Følg med i, hvordan institutionsakkrediteringen af UCL skrider frem her