Foto: Holbæk Kommune

Konference i Holbæk: Fra digital dannelse til fremtidens uddannelser

Vinden ruskede og bølgerne slog mod skibene i Holbæk Havn, mens omkring 70 repræsentanter fra den sjællandske uddannelsesverden den 25. oktober fandt sig til rette ved de runde borde i salen på Værftet.

Efter en kort velkomst og opfordring til at være sammen om at teste, fejle og lære nyt i brugen af teknologi i uddannelsessystemet fra byens borgmester, Søren Kjærsgaard, gik ordet videre til dagens første oplægsholder. COO og partner Mike Storm fra den lokale virksomhed Neurons Inc var mødt op for at spore konferencedeltagerne ind på, hvilke digitale kompetencer der bliver brug for i fremtiden.

De studerende i centrum for fremtidens uddannelser
Efter frokost indtog områdechef fra Danmarks Akkrediteringsinstitution, Rune Heiberg Hansen, podiet. Med billeder fra en fugleflok i formation til en robotlærer som visuelt bagtæppe talte han om, hvordan uddannelsesinstitutionerne kan bruge den stigende mængde af digitale fodspor fra de studerende til at analysere, optimere og forbedre uddannelsesforløbet for den enkelte.

Efter oplægget deltog Rune Heiberg Hansen i den afsluttende paneldebat. Her var temaet, hvordan teknologi og data åbner op for nye måder at skrue uddannelser sammen, der sætter de studerende i centrum og matcher aktuelle behov i samfundet såvel som på arbejdsmarkedet.

– Forudsigelse af fremtidens kompetencebehov kan gøres mere eller mindre intelligent. Vores uddannelser er tilrettelagt efter et stationært verdensbillede, hvor vi bruger en fast mængde tid i nogle faste forløb, og så skal vi ud og bruge vores kompetencer. Men de ting, vi vil lære de studerende, de ændrer sig hele tiden. Det stiller uddannelsesinstitutionerne over for en svær opgave, sagde Rune Heiberg Hansen.

Debatten førte til en central pointe om, at der er behov for en kulturændring. Den skal drives af pædagogiske og didaktiske overvejelser om, hvornår teknologien bidrager til læringen, og hvornår den er en forstyrrelse. Samtidig er det nødvendigt at omtænke systemet, så de studerendes motivation bringes i spil, og de lærer at lære. Det stiller krav til både undervisere og studerende på fremtidens uddannelser.

  • Deltagere i paneldebatten:
  • Rasmus Leth Jørnø, lektor, Ph.d., Professionshøjskolen Absalon
  • Rune Heiberg, områdechef, Danmarks Akkrediteringsinstitution
  • Jesper Balslev, lektor, KEA og ph.d. stipendiat ved RUC
  • Anne Katrine Kamstrup, ph.d. og evalueringskonsulent, EVA
  • Morten Walsted, founder og innoværksætter, EDUGAIM

Digital dannelse – fra forbruger til skaber
Paneldebatten byggede videre på formiddagens to oplæg, der koblede leg og dannelse og samtidig gik tæt på nutidens digitale indfødte på deres vej fra vuggestue til gymnasiet.

Først fortalte chefkonsulent Britta Carl fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om, hvordan forældre og pædagoger i vuggestuer og børnehaver i samspil kan understøtte børnene i at udvikle et godt normsæt for brugen af de digitale medier, der er en uomtvistelig del af deres hverdag. Til det formål præsenterede hun 12 tips til digital dannelse.

Via cases fra Holbæk By Skole og Slotshaven Gymnasium gav næste oplæg et indblik i, hvordan de unge kan gå fra at være mediebrugere til selv at lege sig frem til digitale løsninger. Det sker i kreativ proces, der udfordrer både lærere og elever og som i høj grad er drevet af ildsjæle på skolerne.

  • Fakta om Uddannelsesnetværket Nordvestsjælland
    Konferencen den 25. oktober 2017 blev til i et samarbejde mellem Holbæk Kommune, Holbæk Uddannelsescenter (HUSC), RUC, Professionshøjskolen Absalon, Danmarks Akkrediteringsinstitution og EVA. Sammen udgør de Uddannelsesnetværket Nordvestsjælland, der danner rammen om samarbejder om bl.a. uddannelse, evaluering og kvalitetssikring på tværs af kommunale, private og statslige aktører.  Netværket er støttet af Vækstforum Sjælland og har base på den tidligere Østre Skole i Holbæk, der fra næste år også kommer til at huse Akkrediteringsinstitutionen, EVA og Danida Fellowship Centre.