Nyt Learning Analytics netværk godt fra start

Kan de studerendes fodspor lede til styrket uddannelseskvalitet, og hvilke faldgruber er der i at bruge data om studerende til at skabe bedre uddannelser? I Danmarks Akkrediteringsinstitution har vi igennem længere tid fulgt med i både nationale og internationale erfaringer med learning analytics. Det har affødt idéen til et åbent netværk, der aktuelt består af 61 repræsentanter fra store og små organisationer i sektoren såvel som private og offentlige, der deler vores interesse.

I forrige uge gik netværket fra digital til analog og samledes for første gang til et netværksmøde, der både bød på indlæg fra EU Kommisionens Science Hub via Skype, plenumdiskussioner og konkrete erfaringer med at bruge learning analytics til at analysere og forebygge frafald ved UC Syd og PH Metropol.

På vej mod fælles visioner
Ved netværksmødet var behovet for fælles visioner og formål som driver for arbejdet med analyse og data en rød tråd i både indlæg og diskussioner Det samme var spørgsmålet om, hvorvidt etik og datasikkerhed er en tikkende bombe under learning analytics. Begge dele er noget, som netværket vil arbejde videre med inden for den nærmeste fremtid.

Hvad gør man eksempelvis, hvis en studiesøgende eller studerende har stor sandsynlighed for at falde fra? Og hvordan sorterer man i de store mængder af data og værktøjer til at analysere dem, så man opnår den ønskede effekt? Det var blot nogle af de spørgsmål, der blev diskuteret blandt de fremmødte.

Diskussionerne afslørede en bred enighed om, at de studerendes og undervisernes behov burde være i fokus for indsatserne, mens flere efterlyste fælles tiltag med henblik på at opbygge kapacitet og viden i sektoren fremfor i konsulenthusene.

lan-netvark-oversigt

Du kan stadig nå at være med
Mødet var det første af flere i Learning Analytics Netværket (LAN) Tid og sted for næste møde ligger endnu ikke fast, men mulige temaer som eksempelvis didaktik, læring eller intervention er allerede på bordet. Imellem møderne har netværket sin egen digitale platform på Yammer, hvor muligheder og udfordringer inden for feltet bliver debatteret lystigt, og viden bliver delt.

Vil du være med, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte tovholder Nicki Wassmann Brøchner på [email protected] eller 72 31 88 40.