Dataetik og principudvikling i centrum for seminar

Mængden af digitale fodspor fra de studerende vokser markant. Derfor trænger diskussionen om de etiske perspektiver sig på samtidig med, at de danske videregående uddannelsesinstitutioner tager de første spæde spadestik med learning analytics.

Det var afsættet, da områdechef Rune Heiberg Hansen bød velkommen til det første seminar i Learning analytics netværket onsdag formiddag. Dagen bød på oplæg og videreudvikling af et princippapir, der kan tages afsæt i ved lokale drøftelser om retningslinjer og formål for området på den enkelte institution.

Det endelige princippapir kan læses her.

Japansk robothjælpelærer med moralsk kompas 
Dagens første oplæg kom fra Martin Mose Bentzen. Han er lektor ved DTU, hvor han forsker i spændingsfeltet mellem filosofi, etik og ingeniørvidenskab. Her er han involveret i det aktuelle RATA projekt (Robots As Teaching Assistants). Omdrejningspunktet for projektet er to japanske Pepper 1.8 robotter, der er indkøbt til både undervisnings- og forskningsformål.

Martin Mose Bentzen har ansvaret for den ene robot, ’Pepper, der blandt andet er i stand til at analysere etiske dilemmaer og vurdere studerendes holdninger til dem. Ind imellem en række videoer, der viste ’Pepper’ i aktion, indkredsede han det grundlæggende etisk dilemma, der opstår, når robotter bliver hjælpelærere eller institutionerne på anden måde begynder at arbejde med learning analytics.

Nemlig, hvordan sikrer man sig mod bias i algoritmerne, og hvordan kan man bruge data meningsfuldt uden at gå på kompromis med de studerendes rettigheder?

Learning analytics langsomt på vej frem i Europa
Efter en kort pause var der live forbindelse til Sydney via Skype. En af Europas førende forskere indenfor learning analytics, professor Dragan Gašević fra University of Edinburgh, var koblet på for at give de fremmødte indsigt i, hvordan der i Europa arbejdes med learning analytics. Han fortalte også om de principper for området, der netop nu er ved at blive implementeret ved det skotske universitet.

I oplægget slog han fast, at learning analytics stadig er nyt i en europæisk kontekst. For kort tid siden havde blot otte europæiske uddannelsesinstitutioner en politik for brugen af data om de studerende. Siden er flere kommet til. Han pegede desuden på manglende strategisk lederskab, involvering af undervisere og studerende og ikke mindst manglende træning i data literacy som centrale udfordringer.

Gruppearbejde båret af stor diskussionslyst
Efter de to oplæg delte de fremmødte sig ud i grupper, der dykkede ned i hver sit tema i princippapiret:

  • Anvendelse
  • Intervention
  • Inklusion
  • Ansvar
  • Privacy
  • Adgang

Lokalet summede af engagerede drøftelser i grupperne, hvor det blev diskuteret, hvilke værdier og perspektiver, der knyttede sig til gruppens tema. Hen mod slutningen af sessionen rykkede fokus til, hvordan det afspejlede sig i teksten.

Data skal bidrage til et trygt læringsmiljø
Efter frokost var der et kort oplæg fra Mads H. Jørgensen, uddannelsespolitisk næstformand i Danske Studerendes Fællesråd. Han slog fast, at læring er en selvudleverende proces. Derfor skal de studerende inddrages i udviklingen af lokale principper for learning analytics. Det bidrager ikke alene til et trygt læringsmiljø. Det kan også give andre perspektiver og give de studerende medansvar i forhold til, hvordan deres data bruges.

Inden dagen var omme, var der tid til en fælles refleksion og opsamling, før grupperne vendte tilbage til at arbejde med de konkrete formuleringer i princippapiret. Alle input er nu ved at blive skrevet sammen af Learning analytics netværkets tovholdere som opsamling på seminaret.

Vil du vide mere om Learning analytics netværket eller seminaret, så kontakt: