Akkrediteringsinstitutionen med i europæisk samarbejdsprojekt om inddragelse af interessenter

Hvordan kan man som akkrediteringsinstitution bedst inddrage eksterne interessenter i akkrediteringsarbejdet? Hvordan har man god og inddragende dialog med eksempelvis uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedsparter og de studerende?

Det er noget af det, der vil være i fokus i et nyt samarbejdsprojekt, som Akkrediteringsinstitutionen bliver en del af. Projektet er udvalgt og finansieret af EU Kommissionen/Eramus+.

Inspiration på tværs
Projektet gennemføres af Danmarks Akkrediteringsinstitution i samarbejde med de statslige akkrediteringsinstitutioner i Frankrig, Rumænien, Bulgarien og Moldova. Derudover deltager den europæiske studenterorganisation ESU og ENQA (den europæiske sammenslutning for kvalitetssikringsinstitutioner inden for videregående uddannelse) også i projektet.

Projektet vil indeholde et studie af, hvordan interessenter inddrages i dag. Der vil også blive afholdt en workshop med fokus på de bulgarske, moldoviske og rumænske erfaringer med interessentinddragelse. Et tilsvarende seminar vil blive afholdt i København med fokus på det franske og danske arbejde med at inddrage studerende, arbejdsmarkedsparter og uddannelsesinstitutioner i akkrediteringsarbejdet. Det er Danmarks Akkrediteringsinstitution, der står som vært for arrangementet i København.

Arbejdet vil munde ud i et inspirationskatalog til arbejdet med at styrke involveringen af interessenter. Projektet præsenteres for de europæiske uddannelsesministre på en konference i 2020.

Arbejdet med inddragelsesprojektet igangsættes i maj 2019 og løber frem til april 2021.

Kontakt:
Har du spørgsmål til det internationale projekt om interessentinddragelse, kontakt:

Steffen Westergård Andersen

Steffen Westergård Andersen

Områdechef, Kvalitetssikring og –udvikling - med særligt ansvar for universiteter og kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Abonnér på nyhedsbrev