Sidste brikker på plads i nyt koncept for niveauvurdering af private uddannelser m.fl.

Kort før påske blev det endelige koncept for niveauvurdering af private uddannelser og offentlige uddannelser, der ikke er underlagt tilsyn af enten Undervisnings-, Kultur- eller Uddannelses- og Forskningsministeriet fastlagt. Konceptet er blevet til i samarbejde mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Koordinationsudvalget for Kvalifikationsrammen for Livslang Læring, der tæller repræsentanter fra de tre ministerier.

Med konceptet får private uddannelser m.fl. frem over mulighed for at få foretaget en vurdering af sværhedsgraden af deres læringsudbytte. Vurderingen foretages af Akkrediteringsinstitutionen i samarbejde med faglige eksperter og munder ud i en niveauindplacering på Kvalifikationsrammen for Livslang Læring.

Formålet er bl.a. at skabe en styrket forbrugeroplysning og give et bedre overblik over det private uddannelsesmarked. På sigt er der også en forventning om, at niveauvurderingerne kan lette arbejdet ved eksempelvis meritvurderinger og realkompetencevurderinger. Der er imidlertid ikke tale om en officiel anerkendelse, som giver de vurderede uddannelser adgang til at bruge de gradbetegnelser, der knytter sig til det givne niveau i kvalifikationsrammen. Niveauvurderingen giver heller ikke garanti for meritoverførsel eller berettiger til SU.

Flot fremmøde og stor spørgelyst ved høringsmøde
Det endelige koncept for niveauvurderingerne adskiller sig på enkelte punkter fra det udkast, der blev præsenteret på et åbent høringsmøde den 8. april. Her var 60 interesserede mødt op for at høre mere om forventninger til krav, proces og pris for niveauvurdering af private uddannelser m.fl.

Blandt de fremmødte var der stort engagement og spørgelyst. Der var blandt andet stor nysgerrighed omkring kravet om, at en uddannelse skal have kørt fra start til slut mindst 30 gange eller mindst fem gange over en periode på fem år.

Spørgsmål og input fra høringsmødet har ført til, at gyldighedsperioden for en niveauvurdering er sat ned fra seks til fire år. Høringsmødet har også bidraget til udvælgelsen af fokuspunkter for en evaluering af konceptet om nogle år. Et eksempel herpå er kravet om antal gennemløb.

Vejledning forventes klar før sommerferien
Frem mod sommeren 2019 udarbejder Akkrediteringsinstitutionen nu en vejledning på baggrund af det godkendte koncept. Interesserede vil have mulighed for at deltage i et informationsmøde i sensommeren forud for den forventede første ansøgningsfrist i oktober. Herefter forventes der at være mellem to og fire ansøgningsfrister om året, afhængigt af interessen for niveauvurdering.

Læs mere om baggrund, organisering og proces her.

Sofie Bjerg Kirketerp

Sofie Bjerg Kirketerp

Chefkonsulent

Har du spørgsmål, så kontakt: