Nye fleksible uddannelsesveje gennem hele livet


Forfatter: Danmarks Akkrediteringsinstitution

Hvilke potentialer og perspektiver rummer micro-credentials på videregående uddannelsesniveau? Det er det centrale spørgsmål i publikationen ‘Nye fleksible uddannelsesveje gennem hele livet – Europæiske og danske perspektiver på micro-credentials på videregående uddannelsesniveau’, der åbner et internationalt vindue til viden om micro-credentials.

Publikationen indledes med en indramning af, hvad micro-credentials er med særligt fokus på, hvordan de små læringsenheder forstås indenfor Bolognarammen og i forhold til det videregående uddannelsesområde. Herefter følger tre overordnede indholdsdele:

  • Perspektiver på micro-credentials for uddannelsesinstitutionerne, de studerende/deltagerne, arbejdsmarkedet, det EU-politiske niveau og i forhold til kvalitetssikring
  • Visualiseringer af micro-credentials i oversigtsform og eksempler på fleksible uddannelsesveje samt beskrivelser af centrale begreber
  • En indkredsning af micro-credentials i en dansk kontekst med input fra Syddansk Universitet, VIA University College og Dansk Industri.

Publikationen kan desuden tilgås i et digitalt format, hvor der indgår videointerview med professor Peter Bro fra Syddansk Universitet og uddannelsesleder Lotte Langkilde fra VIA University College. Dyk ned i boblerne i den digitale publikation og se introduktionsvideo til publikationen her